Lärare hjälper elev i klassrum

Om Prolympia Östersund

Prolympia är landets ledande idrottsskola och vår skola i Östersund erbjuder de allra bästa förutsättningar för en lyckad skolgång.

Vår skola är centralt belägen på Stadsdel Norr, gamla I5-regementet, med promenadavstånd till idrottsanläggningar som ÖSK, Hofvallen, Jämtkraft Arena och Östersunds Arena.

Med goda kommunikationer tar vi oss också enkelt till anläggningar som Storsjöbadet, Ladängen och Gustavsbergsbacken och det är enkelt för både elever och vårdnadshavare att ta sig till Prolympiaskolan.

Vi är en fristående skola som fokuserar på kunskap, trygghet, idrott och hälsa för såväl lärare som elever från förskoleklass upp till årskurs 9.

Hos oss får du en trygg skolgång med inriktning på idrott, hälsa och friluftsliv. Det betyder att du har mer idrott och hälsa på schemat, att du har fler profildagar och friluftsdagar med övernattning samt att du arbetar mera med hälsa än på en traditionell skola. Vi nyttjar närheten till vår fantastiska natur, gör utflykter och turer i när- och fjällmiljö i en progression utifrån ålder.

Välkommen till en skola där arbetet med idrott, hälsa och friluftsliv genomsyrar hela verksamheten.

Vårt unika Prolympiakoncept skapar framgång – både i skolan och på idrottsarenan.

Vi som går på Prolympia

Tänk att tillbringa sin tid i skolan tillsammans med mängder av elever och lärare med samma stora idrottsintresse. Det är verklighet hos oss på Prolympia Östersund. Att kombinera idrott och kunskap är något våra elever verkligen uppskattar. Och något vi verkligen vet ger resultat – såväl på idrottsarenan som i klassrummet.

Porträttbild på Tilda Bergstrand
Elevprofilen

Tilda Bergstrand

Tilda Bergstrand trivs mer än bra på Prolympia. ”Man känner sig välkommen och vill gå till skolan...

Läs mer här
Porträttbild på Amy Elverum
Elevprofilen

Amy Elverum

Kompisarna, mellanmålen och skolgården. Amy Elverum gillar det mesta med sin skola – Prolympia Ös...

Läs mer här
Platshållarbild för elever på Prolympia

Är du vår nästa elev?

Ta chansen och upplev Sveriges ledande idrottsskola. Ansök till Prolympia Östersund redan i dag!

Vidare till ansökan

Undervisningen på Prolympia

  • Undervisningen hos Prolympia kännetecknas av delaktighet, struktur, tydlighet och regelbunden feedback.

  • Pedagogerna skapar goda relationer och gör skillnad för dig som som elev i ditt lärande.

  • Undervisningen varieras med såväl ämnesintegrerade arbetssätt som rena ämnesstudier. På så sätt utvecklar du som elev gedigen ämneskunskap och tydlig förståelse för hur kunskapen i olika ämnen knyts ihop till en helhet.

  • Läxor är en naturlig del av Prolympias sätt att repetera och befästa kunskaper. Varje vecka finns det lärarledd läxstuga med förutsättningar att bli klar med sitt skolarbete under skoldagen.

Utveckla kunskaper för livet

Prolympia är det självklara valet för dig som vill kombinera idrott och studier i grundskolan. Här utvecklar du kunskaper för livet, stärkta av idrottens positiva effekter på din fysiska och personliga utveckling.

På Prolympia Östersund lägger du grunden för ett livslångt lärande. Pedagogerna väljer tillsammans med eleverna de verktyg som är mest lämpad för uppgiften. Alla våra elever ska utveckla en adekvat digital kompetens och ha tillgång till digitala verktyg som stödjer undervisningen.

Det är bra att vi får vara med och påverka beslut kring vår verksamhet och att det är kort beslutsväg. Vi satsar också extra på friluftsliv, vilket vår arbetsgivare har gett klartecken för. Det gillar jag.

Jens Wickenberg, Lärare
Tjej som hoppar och kickar en fotboll

Idrotten i fokus

Idrott och hälsa speglar vardagen på Prolympia – från förskoleklass upp till årskurs nio.

Här får du möjlighet att kombinera ditt idrottsintresse med en lyckad skolgång. Alltid utifrån elevens egna mål och förutsättningar. Vi vet nämligen att idrotten och hälsa stimulerar och optimerar kunskapsutveckling. Genom vår vision att alla lärare på skolan ska ha någon form av idrottsbakgrund skapar vi en positiv atmosfär där vi utvecklas tillsammans.

Våra samarbetsföreningar

För att ge våra elever de allra bästa idrottsliga förutsättningarna samarbetar vi med ett stort antal av Östersunda idrottsföreningar. Från de största och mest framgångsrika elitklubbarna till breddföreningar.

Se våra specialidrotter
Elev på Prolympia

Elevhälsan – skolans hjärta

På Prolympia vill vi skapa en så positiv lärmiljö som möjligt. Här är elevhälsan en naturlig del i vårt arbete. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö som ger alla möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Elevhälsan ska vara förebyggande, hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Alla elever ska därmed ha rätt till en fysisk och psykosocial arbetsmiljö som skapar studiero och ger individen chans att, utifrån sina förutsättningar, utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål.

Till vår hjälp av har vi tillgång till kompetens inom flera områden. Medicinsk i form av läkare, psykologer, logopeder och sjuksköterskor. Som stöd i det pedagogiska arbetet har vi såväl speciallärare som specialpedagoger.

Elevhälsoarbetets mål

Tillsammans ser vi till att nå vårt stora mål med elevhälsoarbetet på Prolympia – att elevens mående, lärande och utveckling ska vara utgångspunkt och mål för allas arbete i skolan. Vi ska ha en verksamhet där alla har rätt till en miljö som kännetecknas av lärande, trygghet och delaktighet, samtidigt som det ska vara motiverande och meningsskapande.

Vidare till ansökan