Meny
Lärare i Prolympias lokaler

Engagerade lärare med hög kompetens och idrottsbakgrund

På Prolympia ställer vi höga krav på att våra lärare har såväl formell behörighet som bakgrund som aktiva idrottare.

Det första kriteriet vid anställning av lärare på Prolympia är formell behörighet samt behörighet i individuella undervisningsämnen. Ytterligare ett kriterium är att vi vill att samtliga lärare har någon form av idrottsbakgrund samt delar våra värderingar och syn på kunskap. Det är viktigt för förståelsen för elevernas vardag, där tid för både skola och träning ska rymmas, att alla lärare delar vår grundsyn på idrotten som ett verktyg för att skapa god hälsa och bra kunskapsresultat.

Östersund F-5

 • Carl Hjälm

  Vik idrottslärare F-5

 • Christian Westholm

  Lärare F-5 Handledare Rio åk5

 • Felix Persson

  Lärare F-5 Handledare Tokyo åk4

 • Hanna Parkman

  Lärare F-5 Handledare Vancouver åk2

 • Lisa Bengtsson

  Lärare F-5 Handledare Stockholm åk1

 • Maria Fredriksson

  Lärare F-5 Handledare Turin fskl

 • Lars Lundgren

  Lärare F-5 Handledare Salt Lake City åk3 Arbetslagsledare F-5 Skyddsombud

Fritids Olympen

 • Helena Edfalk

  Fritidshem Resurs Salt Lake City åk3 Arbetslagsledare fritids

 • Sebastian Lundbäck

  Fritidshem Resurs Vancouver åk2

 • Katja Schwartz
  Katja Schwartz

  Fritidshem Resurs Turin fskl

 • Timna Olsson
  Timna Olsson

  Fritidshem Elevcafé

 • Fredrik Martini

  Fritidshem Resurs Stockholm åk1

 • Ola Frelin
  Ola Frelin

  Fritidshem Ansvarig fritidsklubb Resurs Tokyo åk4 & Rio åk5

Elevhälsoteam

 • Gunilla Emanuelsson
  Gunilla Emanuelsson

  Speciallärare

 • Wictor J Glavhammar

  Elevresurs

 • Alva Stark
  Alva Stark

  Studion Elevresurs

 • Carola Bergström

  Skolkurator

  072-092 79 72
 • Maria Lyrén

  Skolsköterska

  072-092 79 93
 • Sofia Norberg

  Specialpedagog

Östersund 6-9

 • Annika Damm
  Annika Damm

  Lärare bild Handledare München åk8

 • Kent Sörensson

  Vik lärare slöjd Handledare Calgary åk7

 • Karin Hedström

  Lärare franska/svenska Handledare Albertville åk6

 • Sara Petrini

  Vik lärare spa/eng Handledare Sapporo åk8

 • Alma Karlsson

  Vik lärare eng/sv/USE Handledare Chamonix åk6

 • Elisabeth Juudas
  Elisabeth Juudas

  Lärare idrott & hälsa Handledare Helsingfors åk8

 • Jens Wickenberg
  Jens Wickenberg

  Lärare ma/no Förstelärare Handledare Helsingfors åk8 Arbetslagsledare åk8 Skyddsombud

 • Anna Hamberg
  Anna Hamberg

  Lärare svenska Handledare Calgary åk7

 • Johanna Van der Maaten

  Lärare idrott & hälsa/engelska Handledare Los Angeles åk7

 • Marie Rehnstedt
  Marie Rehnstedt

  Lärare so/eng Handledare München åk8

 • Hans Vågström
  Hans Vågström

  Lärare ma/no Handledare Atlanta åk9 Förstelärare

 • Anders Mangs
  Anders Mangs

  Lärare ma/no Handledare Barcelona åk6

 • Magnus Edman
  Magnus Redman

  Lärare idrott & hälsa Handledare Atlanta åk9 Förstelärare Ansvarig Skol IF Arbetslagsledare åk9

 • Jenny Sundell
  Jenny Sundell

  Lärare ma/no Handledare Peyongchang åk7

 • Björn Persson

  Lärare idrott & hälsa/so Handledare St Moritz åk9

 • Maria Thörnlund Persson
  Maria Thörnlund Persson

  Lärare so Handledare Peyongchang åk7

 • Emma Berglund

  Vik lärare slöjd/spanska Handledare Sydney åk9

 • Isabell Olsson
  Isabell Olsson

  Lärare textilslöjd IT-pedagog Förstelärare Handledare Chamonix åk6

 • Erik Karlsson
  Erik Karlsson

  Lärare musik Handledare Sapporo åk8

 • Nadia Edfalk
  Nadia Edfalk

  Vik lärare sv/idrott & hälsa/USE Handledare Sydney åk9

 • Håkan Stenlund
  Håkan Stenlund

  Lärare ma/no Handledare Albertville åk6

 • Alf Wallden
  Alf Wallden

  Lärare hem- & konsumentkunskap Handledare Los Angeles åk7

 • Per Lundgren
  Per Lundgren

  Lärare idrott & hälsa Handledare Barcelona åk6

Ledning & Administration

Vaktmästare & IT-support

 • Gabriel Costa

  Lokalvårdare

 • Daniel Jonsson

  Vaktmästare Lokalvårdare

 • Tommy Olofsson
  Tommy Olofsson

  IT-administratör