Nu har vi sagt farväl till våra avgångselever i klass Turin och Cortina under kvällens högtidliga avslutningsmiddag.
Kvällen bjöd på mingel, god mat, lite underhållning och högtidstal samt betygs- och stipendieutdelning.
Vi önskar er stort lycka till i framtiden då ett nytt kapitel i era liv väntar till hösten!

Ett stort grattis till följande stipendiater: Prolympias eget idrottsstipendium: Kenan Alnasmeh och Ibrahim Haddar. Prolympias eget stipendium för en god kunskapsprogression: Mattias Edgren Lions stipendier: Matematik: Ahmad Taktak Naturorienterande ämnen: Emil Wastring Svenska: Edna Ganovic Engelska: Niclas Persson Bild: Sigrid Österberg Samhällsorienterande ämnen: Dzelal Poturak Svenska som andraspråk: Meron Abraham
Eleverna tågar upp till skolan för avslutningsmiddag efter mingel med anhöriga på Strömsholmen
2021 års avgångselever
2021 års avgångselever 
Stipendiater av Lions stipendier och Prolympias stipendier.