Uppdatering gällande utvecklingen av Covid 19

Uppdatering gällande utvecklingen av covid-19

För kännedom förekommer det en ökad smittspridning i kommunen. Vi följer noga utvecklingen av covid-19 och de rekommendationer som tagits fram till skolor av myndigheter och experter.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever med symtom på covid-19 testas om det bedöms vara ändamålsenligt utifrån den prioritering av provtagning som är aktuell i regionen. Syftet med provtagningen är att barn snabbare ska kunna återgå till skolan efter en sjukdomsperiod. Om ett barn blir sjukt och kan antas ha covid-19 finns mer information om testning i Kalmar län här: Information om testning i Region Kalmar

När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, förutom barn som inte har börjat förskolan bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Läs gärna mer om vad som gäller om någon i familjen är sjuk: Om någon i familjen bekräftats med covid-19

Den personal som arbetar inom skolan har generellt inte diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Grundskolan är viktig för barn och ungas hälsa. Därför är det viktigt att hitta en balans mellan barns och ungas behov av, och rätt till, utbildning och de smittskyddsåtgärder som vidtas. Den aktuella kunskapen visar att barn oftast får milda symptom av covid-19 och att skolverksamheter inte har visat sig vara drivande i smittspridningen. Därför är Folkhälsomyndighetens bedömning att grundskolan och övriga obligatoriska skolformer bör vara öppna under pandemin.

Det är viktigt att vi skyddar varandra från smittspridning genom att exempelvis:

  • stanna hemma när du är sjuk, även vid lindriga symptom
  • tvätta händerna ofta
  • hosta och nys i armvecket
  • hålla avstånd till andra människor
  • undvika större folksamlingar

Observera att vid hämtning/lämning av barn på skolan/fritids är besöksförbudet fortfarande gällande. På fritids är det viktigt att använda sig av ringklockan och invänta personal vid lämning/hämtning.

 

Skydda varandra från smittspridning: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

 

Här hittar du uppdaterad lägesbild samt råd och information om hur pandemin påverkar dig som bor i Region Kalmar län: https://www.regionkalmar.se/kontakta-oss/kontakta-sjukvarden/coronaviruset/

 

Tack för Ert samarbete! /Skolledningen

Virserum

Dela