Kompisambassadörerna

På Prolympia Virserum står det hälsofrämjande och språkutvecklande arbetet högt upp på agendan. Då elevrådet har en mycket viktig funktion i skolans kvalitets- och likabehandlingsarbete blev de tillfrågade av skolledningen på skolan hur de kunde tänkas bidra i detta utvecklingsarbete.

Högstadiets elevråd kom med förslaget att de ville arbeta för nolltolerans mot ett oacceptabelt språkbruk som ett led i det språkutvecklande arbetet samt för att öka tryggheten på skolan. Då skolan har elever från förskoleklass till högstadiet tyckte elevrådsrepresentanterna även att det var av stor vikt att de äldre eleverna agerar förebilder för de yngre eleverna på skolan.

För att öka gemenskapen på skolan och tryggheten på rasterna kom elevrådet då med en idéen om att de äldre eleverna kunde aktivera framförallt de yngre eleverna på rasterna genom lek och rörelse. Detta harmonierade väl med skolans koncept ”att vara en skola i rörelse”. Eleverna såg möjligheter i att detta projekt kunde ingå i idrottsundervisningen som en variant av elevledd lektion. Aktiviteterna kunde då bedömas som en del i bedömningen i idrott och hälsa.

Eftersom elevrådsrepresentanterna inte är så många till antalet önskade de få förstärkning i form av ytterligare ambassadörer från årskurs 6-9. Ur elevrådet bildades då KA som står för Kompisambasaden. Syftet med kompisamabassadörerna är att arbeta på uppdrag av elevrådet och omvandla elevrådets idéer till handling.

I KA:s styrelse sitter Anes Asic, Johanna Nilsson och Lovisa Österberg. Anes, förslagsledare, berättar att de först fick utbildning av en pedagog på skolan, Carin Närklin Andersson, i ”Lek och rörelse” för att kunna utföra sitt uppdrag. ”Vi fick lära oss om lekens och rörelsens betydelse för att skapa balanserade barn men även tips på olika lekar och aktiviteter”, säger Lovisa som är ordförande i KA. Ambassadörerna tilldelades även tröjor med ”kompis” tryckt på ryggen på skolans alla språk för att vara väl synliga bland övriga elever på skolan.

KA fick dessutom utbildning av skolans kurator Cassandra Klettner där de fick sätta sig in i skolans Likabehandlingsplan. ”Det var jättebra att vi fick lära oss att förstå olika begrepp såsom de olika diskrimineringsgrunderna och vad en kränkning är”, säger Johanna Nilsson. Utifrån denna utbildning gjorde vi sedan 3 olika presentationer som vi höll på låg-, mellan- och högstadiet som ytterligare ett led i att skapa en trygg miljö för eleverna och en god arbetsmiljö för samtliga prolympianer på skolan. ”I presentationerna har vi bland annat konkretiserat Likabehandlingsplanen så att eleverna ska förstå den bättre där vi förklarar olika ord och begrepp”, säger Lovisa Österberg. I presentationen för de äldre eleverna berättar Anes att de går djupare in i ”rättigheter, skyldigheter och konsekvenser”.

För att sprida projektet och göra presentationer samt annat framtaget material lättillgängligt har Anes skapat en hemsida berättar han. Anes nämner också att KA:s styrelse tillika elevrådsrepresentanter varit på utbildningshelg, Use Your Voice, under april månad i Sollentuna vilken anordnats av SVEA (Sveriges elevråd) där deras KA-projekt väckt nyfikenhet. ”Det är många som ställt frågor och vill komma och hälsa på för att se hur vi arbetar, däribland representanter från SVEA”, säger Anes.  Johanna berättar även att de fått mycket inspiration till att utveckla KA och att de nätverkat mycket med andra ungdomar, föreläsare, politiska ungdomsförbund och representanter från SVEA. Loisa påtalar också att de fått bra information om ungdomars psykiska ohälsa där de tänker bjuda in en föreläsare från utbildningshelgen till skolan som en viktig del i det hälsofrämjande arbetet, ”det var en bra föreläsare och psykisk ohälsa är ett viktigt ämne”.

Vi har i detta arbete längst resans gång även fått värdefull coaching av KA:s hedersmedlem Tina Thörner, säger Nova glatt. Tina som är på besök på Prolympia Virserum strålar tillbaks mot Anes som solen i Karlstad och berättar på sin breda värmländska att hon är stolt över ”världens bästa kompisambassadörer och såväl elevrådets som KA:s engagemang”. ”Jag har varit med KA under resans lopp och arbetat för att nå nolltolerans mot ett oacceptabelt språkbruk på skolan. Detta genom att jag varit runt i klasserna på skolan och pratat med elever men jag har även föreläst för föräldrar”. Tina menar att hon tar med sig många viktiga begrepp från idrottsvärlden ”där vi bland annat pratar mycket spelregler, vad som är acceptabelt och vad som inte är okej”. Tina menar att det är viktigt att bestämma vilka spelregler man ska ha och vad som händer om vi bryter mot dem!

Tina Thörner bor normalt i Schweiz men besöker skolan regelbundet, hon berättar även att hon och eleverna har kontakt via en grupp på sociala medier där hon även coachar KA på distans. ”Jag trivs här på Prolympia Virserum för det händer alltid något nytt och spännande, en skola i rörelse, full fart framåt mot nya mål”, säger Tina med glimten i ögat.

Prolympias rektor Tina Bågenhammar leder högstadiets elevråd och är mycket positiv till deras arbete, ”såväl KA som elevrådet är viktiga prolympiaambassadörer vilka aktivt arbetar för att leva upp till våra värdeord: Trygghet, Kunskap, Idrott och Hälsa”.

Hemsida KA: https://kaprolympiavirserum.wixsite.com/kaex

Virserum

Dela