Olle Johnels

Olle Johnels har arbetat på Prolympia Västra Göteborg sedan starten 2013. Med stor frihet under ansvar ser han jobbet som en inspirerande utmaning.

Tidigare arbetade Olle Johnels på en skola med mindre idrottsprofil. Men när Prolympia öppnade skolan i Västra Göteborg nappade han snabbt.
– Att få chansen att arbeta både som lärare och med föreningsidrotten på heltid kändes som en inspirerande utmaning, säger han.

Under åren har han fått god relation till sin arbetsgivare.
– Prolympia är en bra och seriös arbetsgivare som ser till både gruppens och individens utveckling. Vi får ta stort ansvar och har förtroende att bygga och utveckla undervisningen i våra ämneslag. Frihet under ansvar.