Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skolan har ansvaret att skapa en likvärdig skola fri från diskriminering och kränkande behandling. Det innefattar att vi ska förebygga och förhindra kränkande behandling och att vi årligen ska upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Årets plan finns publicerad här
Plan mot diskriminering och kränkande behandling

vänliga hälsningar från trygghetsteamet på Prolympia
Trygghetsteamet

Umeå

Dela