Engagerade lärare med hög kompetens och idrottsbakgrund på Prolympia i Östersund

På Prolympia ställer vi höga krav på att våra lärare har såväl formell behörighet som bakgrund som aktiva idrottare.

Det första kriteriet vid anställning av lärare på Prolympia är formell behörighet samt behörighet i individuella undervisningsämnen. Ytterligare ett kriterium är att vi vill att samtliga lärare har någon form av idrottsbakgrund samt delar våra värderingar och syn på kunskap. Det är viktigt för förståelsen för elevernas vardag, där tid för både skola och träning ska rymmas, att alla lärare delar vår grundsyn på idrotten som ett verktyg för att skapa god hälsa och bra kunskapsresultat.

Prolympia Östersund

Rektor

Mika Reunanen
Tel. 063-51 88 60
E-post:
mika.reunanen@prolympia.se

Besöksadress

Kaserngatan 5
831 32 Östersund

Östersund 4-6

Annika Damm

Lärare Bild
Handledare Munchen

Emma Berglund

Vik lärare Slöjd och Spanska
Handledare Sydney

Linnea Mörtberg

Vik lärare åk3-5

Ida Svensson

Lärare ÅK1-5
Handledare Seoul

Erik Karlsson

Lärare Musik
Handledare Sapporo

Marie Rehnstedt

Lärare So / En
Handledare Munchen

Lars Lundgren

Lärare ÅK 1-5 / Lärare En
Handledare Peking
Skyddsombud

Britta Almestål

Lärare Sv / No
Handledare Sapporo

Elisabeth Juudas

Lärare Idh
Handledare Helsingfors

Jens Wickenberg

Lärare MA/NO
Handledare Helsingfors
Arbetslagsledare 4-6

Fritids Olympen

Fredrik Martini

Fritidsledare
Arbetslagsledare fritids

Johanna Eliasson

Fritidsledare

Mathilda Eriksson

Fritidsledare

Katja Schwartz

Fritidsledare

Timna Olsson

Fritidspersonal
Elevcafé

Ola Frelin

Fritidspersonal
Ansvarig Klubben

Östersund f-3

Ewa Britt Wallén Eliasson

Lärare Fskl
Handledare Vancouver

Michaela Lindberg

Lärare ÅK 1-3
Handledare Tokyo

Catharina Schaffer

Lärare ÅK 1-3
Handledare Rio

Elin Isaksson

Lärare f-3
Handledare Salt Lake City
Arbetslagsledare f-3

Malin Albano

Lärare ÅK1-5
Handledare Rio

Östersund 6-9

Björn Persson

Lärare Idh / So
Handledare S:t Moritz

Maria Thörnlund Persson

Lärare So / USE

Kendra Gehlhausen

Lärare En / Ma
Handledare S:t Moritz

Isabell Olsson

Lärare Slöjd
Handledare Antwerpen
Arbetslagsledare 8

Kent Sörensson

Vik lärare Slöjd
Handledare Aten

Karin Hedström

Lärare Fra / Sv
Handledare Paris

Cornelia Jakobsson Glavhammar

Lärarvikarie Spa
Handledare Paris

Nadia Edfalk

Vik lärare Sv / Idh
Handledare Sydney

Håkan Stenlund

Lärare Ma/No
Handledare Innsbruck

Viveka Andersson

Tjänstledig

Hans Vågström

Lärare Ma/No
Handledare Atlanta
1:e Lärare

Anders Mangs

Lärare Ma / No
Handledare Aten

Magnus Redman

Lärare Idh
Handledare Atlanta
1:e Lärare
Ansvarig Skol IF
Arbetslagsledare 7

Johanna Van der Maaten

Lärare Idh / En
Handledare London

Anna Hamberg

Lärare Sv / USE
Handledare Innsbruck

Magnus Hübinette

Lärare SO
Handledare Garmisch-Partenkirchen
IT Pedagog
Arbetslagsledare 9

Alf Wallden

Lärare Hem- och konsumentkunskap
Handledare London

Per Lundgren

Lärare Idh
Handledare Antwerpen

Jenny Sundell

Lärare MA/NO
Handledare Garmisch-Partenkirchen
Skyddsombud

Sandra Olofsson

Lärare Tyska / SO
Föräldraledig VT18

Elevhälsoteam

Tina Persson

Specialpedagog

Fredrik Huss

Skolsköterska

Sigrid Landgren

Skolkurator

Vaktmästare och IT support

Tommy Olofsson

IT administratör

Kjell Johansson

Vaktmästare

Ledning och administration

Madelene Löjdahl

Administration

Marie Glavhammar

Bitr rektor

Mika Reunanen

Rektor

Dela