Engagerade lärare med hög kompetens och idrottsbakgrund på Prolympia i Östersund

På Prolympia ställer vi höga krav på att våra lärare har såväl formell behörighet som bakgrund som aktiva idrottare.

Det första kriteriet vid anställning av lärare på Prolympia är formell behörighet samt behörighet i individuella undervisningsämnen. Ytterligare ett kriterium är att vi vill att samtliga lärare har någon form av idrottsbakgrund samt delar våra värderingar och syn på kunskap. Det är viktigt för förståelsen för elevernas vardag, där tid för både skola och träning ska rymmas, att alla lärare delar vår grundsyn på idrotten som ett verktyg för att skapa god hälsa och bra kunskapsresultat.

Prolympia Östersund

Rektor

Mika Reunanen
Tel. 063-51 88 60
E-post:
mika.reunanen@prolympia.se

Besöksadress

Kaserngatan 5
831 32 Östersund

Elevhälsoteam

Lena Svensson

Skolkurator

Fredrik Huss

Skolsköterska

Sarah Ivonen

Skolpsykolog

Tina Persson

Specialpedagog

Fritids Olympen

Katja Schwartz

Fritidsledare

Timna Olsson

Fritidspersonal
Elevcafé

Fredrik Martini

Fritidsledare
Arbetslagsledare fritids

Johanna Eliasson

Fritidsledare

Hannah Almér

Sebastian Lundbäck

Ola Frelin

Fritidspersonal
Ansvarig Klubben

Östersund 6-9

Karin Hedström

Lärare Fra / Sv
Handledare Paris

Cornelia Jakobsson Glavhammar

Lärarvikarie Spa
Handledare Paris

Björn Persson

Lärare Idh / So
Handledare S:t Moritz

Kent Sörensson

Vik lärare Slöjd
Handledare Aten

Annika Damm

Lärare Bild
Handledare Munchen

Amanda Björklin

Lärare Sv / En
Handledare Sapporo

Kikki Persson

Studie och yrkesvägledare
Vik idrottslärare
Handledare Los Angeles

Maria Thörnlund Persson

Lärare So / USE
föräldraledig HT19

Kendra Gehlhausen

Lärare En / Ma
Handledare S:t Moritz

Magnus Hübinette

Lärare SO
Handledare Garmisch-Partenkirchen
IT Pedagog
Arbetslagsledare 9

Anna Hamberg

Lärare Sv / USE
Handledare Innsbruck

Johanna Van der Maaten

Lärare Idh / En
föräldraledigt

Marie Rehnstedt

Lärare So / En
Handledare Munchen

Hans Vågström

Lärare Ma/No
Handledare Atlanta
1:e Lärare

Anders Mangs

Lärare Ma / No
Handledare Aten

Magnus Redman

Lärare Idh
Handledare Atlanta
1:e Lärare
Ansvarig Skol IF
Arbetslagsledare 7

Jens Wickenberg

Lärare MA/NO
Handledare Helsingfors
Arbetslagsledare 4-6

Elisabeth Juudas

Lärare Idh
föräldraledig

Emma Berglund

Vik lärare Slöjd och Spanska
Handledare Sydney

Isabell Olsson

Lärare Slöjd
Handledare Antwerpen
Arbetslagsledare 8

Erik Karlsson

Lärare Musik
Handledare Sapporo

Nadia Edfalk

Vik lärare Sv / Idh
Handledare Sydney

Håkan Stenlund

Lärare Ma/No
Handledare Innsbruck

Alf Wallden

Lärare Hem- och konsumentkunskap
Handledare London

Per Lundgren

Lärare Idh
Handledare Antwerpen

Jenny Sundell

Lärare MA/NO
Handledare Garmisch-Partenkirchen
Skyddsombud

Vaktmästare och IT support

Tommy Olofsson

IT administratör

Östersund F-5

Ewa Britt Wallén Eliasson

Lärare Fskl
Handledare Vancouver

Gunilla Emanuelsson

Speciallärare

Christian Westholm

Lärare F-5
Föräldraledig HT 19

Felix Persson

Lärare F-5
Handledare Seoul

Agnes Svahn

Lärare F-5
Handledare Rio

Marie Nilsson

Lärare F-5
handledare Tokyo

Hanna Parkman

Lärare F-5
Handledare Vancouver

Lars Lundgren

Lärare F-5
Handledare Salt Lake City
Skyddsombud

Elin Isaksson

Lärare f-5
Föräldraledig

Malin Albano

Lärare ÅK1-5
föräldraledig

Ledning och administration

Marie Glavhammar

T.F Rektor

Madelene Löjdahl

Administration

Dela