Engagerade lärare med hög kompetens och idrottsbakgrund på Prolympia i Östersund

På Prolympia ställer vi höga krav på att våra lärare har såväl formell behörighet som bakgrund som aktiva idrottare.

Det första kriteriet vid anställning av lärare på Prolympia är formell behörighet samt behörighet i individuella undervisningsämnen. Ytterligare ett kriterium är att vi vill att samtliga lärare har någon form av idrottsbakgrund samt delar våra värderingar och syn på kunskap. Det är viktigt för förståelsen för elevernas vardag, där tid för både skola och träning ska rymmas, att alla lärare delar vår grundsyn på idrotten som ett verktyg för att skapa god hälsa och bra kunskapsresultat.

Prolympia Östersund

Tillförordnad rektor

Marie Glavhammar
Tel. 063-391 66 09
E-post: marie.glavhammar@prolympia.se

Besöksadress:

Kaserngatan 13
831 32 Östersund

Vaktmästare och IT support

Gabriel Costa

Lokalvårdare

Tommy Olofsson

IT-administratör

Daniel Jonsson

Vaktmästare
Lokalvårdare

Östersund F-5

Christian Westholm

Lärare F-5
Handledare Rio åk5

Felix Persson

Lärare F-5
Handledare Tokyo åk4

Hanna Parkman

Lärare F-5
Handledare Vancouver åk2

Maria Fredriksson

Lärare F-5
Handledare Turin fskl

Lisa Bengtsson

Lärare F-5
Handledare Stockholm åk1

Lars Lundgren

Lärare F-5
Handledare Salt Lake City åk3
Skyddsombud
Arbetslagsledare F-5

Östersund 6-9

Annika Damm

Lärare bild
Handledare München åk8

Kent Sörensson

Vik lärare Slöjd
Handledare Calgary åk7

Karin Hedström

Lärare franska/svenska
Handledare åk6

Sara Petrini

Vik lärare spa/eng
Handledare Sapporo åk8

Alma Karlsson

Vik lärare eng/sv/USE
Handledare åk6

Björn Persson

Lärare idrott & hälsa/so
Handledare St Moritz åk9

Jens Wickenberg

Lärare ma/no
Förstelärare
Handledare Helsingfors åk8
Arbetslagsledare åk8

Anna Hamberg

Lärare svenska
Handledare Calgary åk7

Johanna Van der Maaten

Lärare idrott & hälsa/engelska
Handledare Los Angeles åk7

Marie Rehnstedt

Lärare so/eng
Handledare München åk8

Hans Vågström

Lärare ma/no
Handledare Atlanta åk9
Förstelärare

Anders Mangs

Lärare ma/no
Handledare åk6

Magnus Redman

Lärare idrott & hälsa
Handledare Atlanta åk9
Förstelärare
Ansvarig Skol IF
Arbetslagsledare åk9

Elisabeth Juudas

Lärare idrott & hälsa
Handledare Helsingfors åk8

Maria Thörnlund Persson

Lärare so
Handledare Peyongchang åk7

Emma Berglund

Vik lärare slöjd/spanska
Handledare Sydney åk9

Isabell Olsson

Lärare textilslöjd
IT-pedagog
Handledare åk6
Arbetslagsledare åk6

Erik Karlsson

Lärare musik
Handledare Sapporo åk8

Nadia Edfalk

Vik lärare sv/idrott & hälsa/USE
Handledare Sydney åk9

Håkan Stenlund

Lärare ma/no
Handledare åk6

Alf Wallden

Lärare hem- & konsumentkunskap
Handledare Los Angeles åk7

Per Lundgren

Lärare idrott & hälsa
Handledare åk6

Jenny Sundell

Lärare ma/no
Handledare Peyongchang åk7

Fritids Olympen

Katja Schwartz

Fritidshem
Resurs Turin fskl

Timna Olsson

Fritidshem
Elevcafé

Sebastian Lundbäck

Fritidshem
Resurs Vancouver åk2

Helena Edfalk

Fritidshem
Resurs Salt Lake City åk3
Arbetslagsledare fritids

Fredrik Martini

Fritidshem
Resurs Stockholm åk1

Ola Frelin

Fritidshem
Ansvarig fritidsklubb
Resurs Tokyo åk4 & Rio åk5

Elevhälsoteam

Gunilla Emanuelsson

Speciallärare

Carola Bergström

Skolkurator

Telefon: 063-391 68 37
Mobilnummer: 072-092 79 72

Maria Lyrén

Skolsköterska

Telefon: 063-554 50 33
Mobilnummer: 072-092 79 93

Sofia Norberg

Specialpedagog

Ledning och administration

Marie Glavhammar

Tillförordnad rektor

Telefon: 063-391 66 09

Madelene Löjdahl

Administration

Telefon: 063-554 50 34
Mobilnummer: 072-402 40 73

Dela