Lärare hjälper elev i klassrum

Antagningen till höstterminen 2021 är klar

Skolvalet för våra sexåringar är nu klart på Prolympia Östersund inför läsåret 2021/2022.

Alla 24 platser till höstens förskoleklass är fyllda. Alla som har erbjudits plats på skolan har blivit kontaktade av skolan.

Välkomna till Prolympia – en skola i rörelse!