Tack för mig

Hej

Först vill jag tacka för alla fantastiska år på Prolympia, jag kommer att sakna alla möten med såväl personal, elever som vårdnadshavare, men var sak har sin tid.

Jag går vidare mot nya utmaningar och från och med den 23 mars är det Marie Glavhammar som träder in som tf rektor tills rekryteringen av min efterträdare blir klar.

Tack för mig och väl mött i andra sammanhang / Mika

Dela