Antagning till FSKL och ÅK6

Efter genomförda informationsträffar och öppet hus går vi nu vidare med antagningsprocessen.

Vi skickar ut antagningsbesked fortlöpande och beräknas vara klar med detta i februari månad.

Vänligen / Mika

 

Dela