ProlympiaAkademin

Vårt CSR projekt ProlympiaAkademin har nu en egen hemsida. Du hittar den på:

www.prolympiaakademin.se

 

Genom vårt CSR prjekt ProlympiaAkademin erbjuder vi kunskap genom föreläsningar, utbildningar, sportläger samt implementering av vårt konscept på andra skolor. Vår målsättning är att bidra till utveckling inom svensk skola och idrott genom samarbeten med andra aktörer.

Sedan 2012 bidrar ProlympiaAkademin till utvecklingen av svensk skola och idrott ur ett helhetsperspektiv genom kunskapsöverföring och utbyte av kunskap med föreningar, skolor och näringsliv. Med ett brett nätverk tillhandahåller vi nationellt ledande expertkompetens inom många olika områden.

Akademin är en förlängning av Prolympias koncept och ska leda utvecklingen för föreningar, skolor, näringsliv och individer som vill skapa maximala förutsättningar för prestation och utveckling. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi tillsammans kan stärka svensk skola och idrott genom ProlympiaAkademin.

Kontakt:

Henric Lilja

E-post: henric.lilja@prolympia.se
Tel. 036 – 291 15 78

Hans Lindbom

E-post: hans.lindbom@prolympia.se
Tel. 070 – 561 30 81

Dela