Personlig och kunskapsmässig utveckling med sunda värderingar

Med siktet inställt på att vara Sveriges ledande idrottsskola

Med visionen som kompass för utvecklingsarbetet jobbar Prolympia med högt ställda mål där kunskap, trygghet, idrott och hälsa står i fokus.

Mål

Prolympia ska erbjuda optimala förutsättningar att kombinera skola och idrott baserad på beprövad erfarenhet och aktuell forskning. Trygghet, god hälsa och sunda värderingar är grunden till såväl personlig- som kunskapsmässig utveckling.

Vision

Prolympia ska vara Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå och det bästa valet för dig som har fokus på kunskap, trygghet, idrott och hälsa.

Prolympiakonceptet ger det bästa av två världar

Kunskap, bra hälsa och god motion är viktiga ingredienser för den växande människan. Genom att kombinera individanpassat lärande med optimala förutsättningar för ett aktivt idrottsutövande ger vi eleverna det bästa av två världar. 

Mellan två och fyra idrottspass i veckan ger eleven goda förutsättningar att kombinera en kvalitativ skolgång med sitt idrottsintresse. Elever i årskurs sex till nio har tre eller fyra idrottspass per vecka samt möjlighet till särskild inriktning genom att välja sin specialidrott med tillgång till expertinstruktörer vid två av passen.

Viktiga delar i utbildningsmodellen

  • Behöriga och engagerade pedagoger
  • Hemklassrum för eleverna skapar en lugn och trygg arbetsmiljö
  • Modern IT-miljö med digitala klassrum
  • Ett ämnesintegrerat arbetssätt som bas i undervisningen ger eleverna en helhetsförståelse för kunskaper i olika ämnen
  • Sammanhängande längre lektionspass skapar en harmonisk skoldag
  • Studiestugor/läxstugor ger eleven möjlighet till extra stöd med skolarbete och hemuppgifter
  • Två till fyra idrottspass i veckan
  • Möjlighet att utöva sin specialidrott på skoltid med expertinstruktörer
  • Friluftsdagar och idrottsaktiviteter som utvecklar
  • Friluftsutbildning

 

Dela