Kärnvärden

Kunskap

Kunskap för livet med idrott och hälsa på schemat

Prolympia är grundskolan för dig som gillar idrott och hälsa. Här får du kunskaper för livet stärkta av idrottens positiva effekter på din fysiska och personliga utveckling.

I skolan lägger du grunden för ett livslångt lärande. På Prolympia genomsyrar idrottens positiva värden verksamheten i en unik pedagogisk modell som ser till helheten. Teori omsätts i praktik och du får sätta dina nya kunskaper i ett större sammanhang med inlärning anpassad till dina behov. Flexibilitet är ett nyckelord.

Tillsammans med dina lärare sätter du upp egna mål och utmaningar anpassade efter din kunskapsnivå. Undervisningen är präglad av ett ämnesintegrerat lärande där du successivt får ihop helheten och förståelsen i de olika ämnena. Genom maximalt utnyttjande av lektionstiden får du mindre hemarbete. Resultatet av skolans pedagogiska modell är värdefulla kunskaper för livet.

Viktiga kunskaper du får på Prolympia

  • Gedigen ämneskunskap
  • Helhetsförståelse för hur olika kunskaper hänger ihop
  • Tillämpning av kunskap i olika sammanhang
  • Samarbete
  • Ansvarstagande och självständighet
  • Initiativrikedom och kreativitet
  • Medvetenhet om hälsans betydelse för utveckling och välbefinnande.

 

Trygghet

Trygg skolmiljö med rum att växa och lära

Din trygghet är viktig för lärande, kreativitet och arbetsglädje. På Prolympia får du en trygg skolmiljö och bra grogrund för social utveckling. Här får du rum att växa och lära.

Trygghet är en förutsättning för lärande, kreativitet och arbetsglädje. Vårt mål är att du ska uppleva trygghet och positiva förväntningar från vuxenvärlden samt att du ska förstå att du är en betydelsefull del i en helhet. Med den grunden, i kombination med att mottot ”Ordning och reda” genomsyrar verksamheten, bygger vi en meningsfull och stimulerande skolmiljö som främjar din sociala utveckling.

Hos oss har alla elever egna hemklassrum. Det är lärarna som kommer till eleverna och inte tvärtom. Klassen vårdar och tar hand om sitt eget klassrum där klimatet är öppet, tillåtande och du får utrymme att vara dig själv samt utvecklas i din egen takt. Utgångspunkten är att se varje elevs styrka och bemöta eleven på ett uppskattande och positivt sätt. Vi tror alltid att eleven vill och kan.

Idrott

Lärande med idrott som drivkraft

På Prolympia kombinerar du ditt idrottsintresse med skolgång som ger hög kunskapsnivå. Det här är skolan för dig som vill satsa på elitidrott, motionsidrott eller bara är nyfiken på det roliga och nyttiga med att röra på sig.

Prolympia ger en bra grund för ett livslångt idrottsintresse. Med en tydlig idrottsprofil tränar du ledarskap, ansvar, engagemang, målmedvetenhet, samarbetsförmåga och social kompetens.

Från förskoleklass till årskurs fem får du en allsidig introduktion till olika idrotter genom att prova på så många sporter som möjligt. Från årskurs sex får du möjlighet att utöva din specialidrott på skoltid.

Idrottskonceptet i årskurs sex till nio är unikt och kännetecknas av en helhetssyn och ett samspel mellan skola, familj och föreningar på elit- och breddnivå. I professionella samarbeten med föreningar och förbund får du en individanpassad och kvalitetssäkrad träning i syfte att nå de mål du satt upp. Med en tydlig inriktning på idrott och hälsa ger Prolympia goda förutsättningar för lärande och utveckling oavsett om du drömmer om en framtida elitkarriärer eller utövar idrott i ett socialt syfte.

Läs mer om vårt samarbete med idrottsföreningar

Hälsa

Lättare att lära med god hälsa på menyn

Din hälsa och ditt välmående är viktigt för din förmåga att ta till dig ny kunskap. Hos oss studerar du i en miljö där vi månar om att du ska må bra såväl fysiskt och psykiskt som socialt. På så sätt får du de bästa förutsättningarna för utveckling, lärande och kunskapsinhämtning.

På Prolympia bidrar vi till din personliga utveckling genom att lyfta dina unika styrkor, förstärka det positiva hos dig och använda din kapacitet rätt. Med hjälp av behöriga lärare med genuint idrottsintresse samt professionella hälsoundersökningar från årskurs sex får du hjälp att växa i en trygg skolmiljö där det vardagliga arbetet sker utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt.

Hos oss lär du dig att bli medveten om livsstilens betydelse, där friluftsliv och kost är viktiga faktorer. Ditt lärande och din utveckling får också energi genom en näringsrik skolmåltid samt en fri frukt varje dag.

 

 

Dela