Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå

Ett starkt koncept för dig som vill nå framgång inom både skola och idrott

Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå. Med skolor på flera orter i landet arbetar vi målinriktat med kunskap, trygghet, idrott och hälsa i fokus.

Prolympias koncept bygger på att ett pedagogiskt arbetssätt i kombination med idrott lägger grunden för en optimerad kunskapsutveckling hos eleven. Goda resultat vad gäller såväl kunskapsnivåer som idrottsprestationer är frukten av en individanpassad skolgång med optimala förutsättningar för ett aktivt idrottsutövande. Här får du det bästa av två världar. Här får du möjlighet att lyckas med både skola och idrott. Här får du kunskap, trygghet, idrott och hälsa.

 

lagrell2_ret

Prolympias helhetssyn gällande skola-idrott och intima samarbete med föreningslivet är en framgångsfaktor för att bidra till ungdomarnas personliga, kunskapsmässiga och idrottsliga utveckling.

Lars Åke Lagrell – F.d ordförande Svenska Fotbollsförbundet

 

Kort historik

  • Prolympia startade som en av landets första friskola år 2002 i Jönköping
  • Prolympia finns på 10 orter i Sverige varav sex i syd och fyra i norr
  • Prolympia har idag totalt ca 3500 elever
  • Prolympia ses idag som landets ledande idrottsgrundskola
  • Prolympia AB har en ekonomisk stabilitet och belönats med UC högsta kreditvärdighet

 

Våra kärnvärden

Dela