Fyra elever från Prolympia Norrköping som visar upp arbete

Temavecka om arbetslivet

Under vecka 15 hade årskurs åtta en temavecka om arbetslivet. Där fick eleverna bland annat lära sig hur man ska förhålla sig till en intervju och lyssna på olika yrken för att inspireras inför framtida yrkesval.

På bilden ser ni några elever som har arbetat med uppdrag i samarbete med musiken där de ska skapa en egen reklamfilm.