Prolympia ställer in externa besök och möten

Uppdaterad information kring Covid-19

Från och med tisdag 14/4 ställs alla fysiska möten och besök in på samtliga våra enheter.  Detta betyder konkret att utvecklingssamtal, möten med externa aktörer mm sker via digitala möten, telefon eller i skrift. Vår personal deltager inte heller i möten på andra platser utan medverkan sker även i dessa fall via länk eller telefon. Som vårdnadshavare skall du självklart fortfarande få ta del av information kring ditt barns skolgång och utveckling men i dagsläget då inte i form av fysiska möten.

På våra enheter kan inte heller i dagsläget vårdnadshavare komma på besök i klasserna. Hämtning och lämning av yngre barn sker fortsatt på samma sätt som tidigare men självklart enbart av vårdnadshavare som inte uppvisar symptom som härrör till Covid-19.

Vi hoppas på förståelse för ovan och ett fortsatt gott samarbete.

Informationen gäller till dess att annat kommuniceras.

Huvudmannen för Prolympia och Änglagårdsskolan

Dela