Riktlinjer angående Corona-virus

page1image56651552 page1image56651344

Prolympia & Änglagårdsskolans riktlinjer om Corona viruset

Prolympia och Änglagårdsskolan följer folkhälsomyndighetens riktlinjer kring coronaviruset. Vi uppdaterar därför nedan information när folkhälsomyndigheten förändrar sina rekommendationer.

Informationen uppdaterades 2020-03-11

Riktlinjer för samtliga elever och vårdnadshavare på Prolympia & Änglagårdsskolans skolor.
Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Risk nivån höjs nu till den högsta vilket innebär mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att stanna hemma från skolan. Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras

Riktlinjer för hemvändande elever och vårdnadshavare från riskområden

Dessa riktlinjer gäller alla elever som har varit i ett riskområde. Se Folkhälsomyndigheternas hemsida för vilka områden som räknas som riskområden. Om man har luftvägssymtom, hosta eller feber och varit i ett riskområde ska man stanna hemma och omedelbart kontakta vårdguiden 1177 på telefon för vidare bedömning. För allmänna frågor kring covid-19 ring 113-13. Alla som kommer hem från riskområden uppmanas att kontakta skolan (rektor eller annan kontaktperson som i sin tur kontaktar rektor) innan de kommer till skolan.

Dela