Temavecka

Årskurserna 6-9 har under en vecka arbetat ämnesövergripande i olika teman.

Årskurs 9 – Hållbar utveckling 

Eleverna började sin temavecka med ett besök på visualiseringscenter. De har sedan fått i uppgift att planera och bygga upp en ny stadsdel, Butängen, för att sedan marknadsföra sin idé i en presentation.

bild1

Årskurs 8 – Kärlek och sex

Eleverna i årskurs åtta har den här veckan sysslat med många olika saker. Bland annat har de fått besöka Cnema för att titta på filmen ”Fucking Åmål” som de sedan diskuterat. De har också besökt ungdomshälsan och skrivit dikter.

Årskurs 7 – Medmänsklighet

Eleverna har arbetat med temat medmänsklighet och eleverna fick i uppgift att fotografera en bild med budskapet ”medmänsklighet”. Eleverna fick själva tolka och skriva en motivering till bilden.

bild2

Årskurs 6 – Vänskap

Skolans sexor har arbetat med temat vänskap. De har pratat om värdegrund, jobbat med FN-dagen och eleverna har också i smågrupper dramatiserat en orätt situation. För årskurs 6 och  7 avslutas veckan med den årliga spökbollsturneringen.

Dela