Kontrakt mot rökning

Prolympia Norrköping tar nu ett extra krafttag mot rökning!

Några elever i år 8 har tillsammans med oss gått en utbildning för att få mera kunskap inom området.

Vi har nu bestämt att använda oss av en kontraktsmetod där elever tillsammans med en vuxen (det kan tex vara mamma, pappa, granne, lärare, äldre syskon) skriver på ett kontrakt att hen skall vara rökfri.

På skolan kommer vi sedan att ha en utlottning av fina priser till de elever som har skrivit på kontraktet.

Vi hoppas så klart att alla våra elever deltar och eftersom vi är en skola med idrottsprofil ser vi det som en självklarhet att alla våra elever är rökfria!

Sista dagen för att lämna in kontraktet och vara med i utlottningen är 8 maj. Kontraktet lämnas till skolsköterska Susanne Esping eller Susanne Kyndel på C1.

Tack för ert samarbete!

/ Susanne E och Susanne KKontrakt bild

Dela