Välkomna på informationsmöte alla vårdnadshavare och elever i blivande åk 7!

Onsdagen den 13 november kl. 18.00 är det öppet hus på Prolympia Jönköping för alla vårdnadshavareoch elever i blivande åk 7.
Alla intresserade är välkomna!

Dela