Positivt besked efter skolinspektionens kvalitetsgranskning av Prolympia!

Under våren har skolinspektionen genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning på Prolympia Jönköping. Kvalitetsgranskningen visade bland annat följande:

  • Att rektorn leder och styr i hög utsträckning skolans utveckling.
  • Undervisningen främjar i hög utsträckning elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden
  • Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i bedömning och betyg ges i hög utsträckning

Under granskningen lyftes det även fram i samtal att skolan har ett välskött elevhälsoarbete, systematiskt arbete kring trygghet och studiero samt kompetenta pedagoger med gott bemötande.

I samband med kvalitetsgranskningen av Prolympia Jönköping genomförde Skolinspektionen även en tillsyn av huvudmannen Prolympia AB. Tillsynen visade att huvudmannen uppfyller författningens krav inom samtliga granskade områden.

På Prolympia har vi höga ambitioner att erbjuda våra elever Sveriges bästa förutsättningar att kombinera sin skola och idrott. Vi ser därför positivt på att skolinspektionen granskar vår verksamhet. Att få ett sådant här besked är för oss en viktigt kvalitetsstämpel på vårt uppdrag som skolhuvudman säger Mattias Fejes VD på Prolympia.

Om Prolympia

Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå. Med skolor på flera orter i landet arbetar Prolympia målinriktat med kunskap, trygghet, idrott och hälsa i fokus. Prolympias koncept bygger på att ett pedagogiskt arbetssätt i kombination med idrott lägger grunden för en optimerad kunskapsutveckling hos eleven. Goda resultat vad gäller såväl kunskapsnivåer som idrottsprestationer är frukten av en individanpassad skolgång med optimala förutsättningar för att kombinera skola och idrott.

 

Kontakt

 

Prolympia AB                                                              

 

Mattias Fejes, VD

Mattias.fejes@prolympia.se

0704-419836

Dela