Tre glada barn som tittar in i kameran

Prolympia får många inspel om att starta nya skolor då intresset för vår verksamhet och koncept är stort. Att vara skolhuvudman är ett stort ansvar. Därför har vi höga kvalitetskrav för att starta en ny skola där vi gör gedigna förstudier. Dels ska intresset verifieras från idrottsföreningar och presumtiva elever. Det ska även finnas en bra lokalisering samt att vi vill ha ett bra samarbete med aktuell kommun.

I juli månad beviljade skolinspektionen tillstånd för Prolympia att starta i Växjö, Halmstad och Helsingborg.

Detta arbete kommer nu intensifieras för att få alla delar på plats. Genom att göra en intresseanmälan kommer du få kontinuerlig information om processen framåt.

Intresseanmälan Växjö: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DxiVNRoky0eMiIkh8bXxIvIvtzuzb1RAgjScYj0n8HJUM1hVR1dHMkg4MUpIMjFQSFBZSzkwVzBaVi4u

Intresseanmälan Halmstad: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DxiVNRoky0eMiIkh8bXxIvIvtzuzb1RAgjScYj0n8HJURjNFS0wzUlFHRUhYVlgyMDNUNUw3M0szOS4u

Intresseanmälan Helsingborg: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DxiVNRoky0eMiIkh8bXxIvIvtzuzb1RAgjScYj0n8HJUMjNCSVdFR0NLWUlQTFhNNVpKWEs0SVkzUy4u

Kontakt

Henric Lilja

0736255642

Henric.lilja@prolympia.se