Personalen på Prolympia i Gävle

Engagerade lärare med hög kompetens och idrottsbakgrund

På Prolympia ställer vi höga krav på att våra lärare har såväl formell behörighet som bakgrund som aktiva idrottare.

Det första kriteriet vid anställning av lärare på Prolympia är formell behörighet samt behörighet i individuella undervisningsämnen. Ytterligare ett kriterium är att vi vill att samtliga lärare har någon form av idrottsbakgrund samt delar våra värderingar och syn på kunskap. Det är viktigt för förståelsen för elevernas vardag, där tid för både skola och träning ska rymmas, att alla lärare delar vår grundsyn på idrotten som ett verktyg för att skapa god hälsa och bra kunskapsresultat.

Prolympia Gävle

Rektor

Göran Larsson
Tel. 026-678 51 14
E-post: goran.larsson@prolympia.se

Besöksadress

Gavlehovsvägen 5
806 33 GÄVLE

 

Göran Larsson

Rektor F-9

Telefon: 026-678 51 14
Mobilnummer: 070-276 01 07

Gävle 6-9

Personal Gävle 6-9

Anders Lindberg

Biträdande rektor 6-9, specialidrott

Telefon: 026-678 51 17
Mobilnummer: 070-359 64 71

Camilla Hellgren

Administration 6-9, expedition

Telefon: 026-678 51 20

Cina Hjelm

Studie- och yrkesvägledare F-9

Telefon: 026-678 51 28

Camilla Sundström

Specialpedagog, åk 6-9

Telefon: 026-280 57 20

Ingmarie Nyberg

Speciallärare åk 6-9

Telefon: 026-280 57 20

Sofia Eltin

Specialpedagog åk 6-9

Telefon: 026 - 280 57 20

Ulrika Gustafsson

Kurator F-9

Telefon: 076-677 64 00

Per-Arne Larsson

Vaktmästare åk 6-9

Mobilnummer: 070-346 48 70

Rolf Svensson

IT-samordnare F-9

Telefon: 026-678 51 31

Helena Linder

Skolsköterska F-9

Mobilnummer: 073-030 18 35

Arbetslag Grön

Terese Lindberg

Lärare Hem- och konsumentkunskap
Mentor åk 7, St Louis

Telefon: 026-678 51 25

Tomas Nygren

Lärare Svenska, SO, USE
Mentor åk 7, St Louis

Telefon: 026-678 51 25

Marie Ehlin

Lärare Matematik, NO
Mentor åk 9, Barcelona

Telefon: 026-678 51 25

Danjel Ericsson

Svenska, SO, USE
Mentor åk 7, Atlanta

Telefon: 026-678 51 25

Petra Pitschman

Matematik, NO
Mentor åk 7 Calgary

Telefon: 026-678 51 25

Kristina Hedberg

Lärare Engelska, USE
Mentor åk 9, Barcelona

Telefon: 026-678 51 25

Christian Sjöberg

Lärare Idrott och hälsa
Mentor åk 7, Atlanta

Telefon: 026-678 51 23

Jorge da Silva

Lärare Bild, Franska

Telefon: 026-678 51 25

Arbetslag Röd

Mats Rundberg

Lärare Idrott och Hälsa
Mentor åk 7, Los Angeles

Telefon: 026-678 51 23

Anna Hallstensson

Lärare Svenska, SO, USE, Svenska som andraspråk
Mentor åk 8, Peking

Telefon: 026-678 51 24

Hanna Öhrman

Lärare Svenska, SO,Hem- och konsumentkunskap
Mentor åk 9, Innsbruck

Telefon: 026-678 51 24

Marcus Norgren

Lärare Matematik, NO
Mentor åk 8, Nagano

Telefon: 026-678 51 32

Michaela Odby

Lärare Musik
Mentor åk 8, Nagano

Telefon: 026-678 51 32

Jessie Formgren

Lärare Spanska, USE.
Mentor åk 8 Peking, åk 9 Innsbruck

Telefon: 026-678 51 32

Johan Grawem

Eng, USE
Mentor åk 7, Los Angeles

Telefon: 026-678 51 32

Arbetslag Blå

Sofia Persson

Lärare Svenska, SO, USE
Mentor åk 8, Pyeongchang

Telefon: 026-678 51 22

Jennifer Berggren

Lärare Svenska, SO, USE
Mentor åk 9, Grenoble

Telefon: 026-678 51 22

Martin Johansson

Lärare Matematik, NO
Mentor åk 9, Vancouver

Telefon: 026-678 51 22

Johan Wingenblixt

Lärare Matematik, NO
Mentor åk 8, Tokyo

Telefon: 026-678 51 22

Marlene Boman

Lärare Tyska, Engelska, USE
Mentor åk 8, Pyeongchang

Telefon: 026-678 51 22

Sofia Erickson

Lärare Idrott och hälsa
Mentor åk 9, Grenoble

Telefon: 026-678 51 23

Luisa Jonsson

Lärare Spanska
Mentor åk 8, Tokyo

Telefon: 026-678 51 22

Arbetslag Gul

Catarina Westin

Lärare Svenska, SO, Engelska, USE
Mentor åk 6, München

Telefon: 026-678 51 27

Linda Gummesson

Lärare Matematik, NO
Mentor åk 6, Berlin

Telefon: 026-678 51 27

Victoria Thyr

Lärare Svenska, SO, Engelska, USE
Mentor åk 6, Moskva

Telefon: 026-678 51 27

Annelie Utby

Lärare Matematik, NO
Mentor åk 6, Amsterdam

Telefon: 026-678 51 27

Nina Nyström

Lärare Textilslöjd
(Nina jobbar 80% och är ledig torsdagar, Elin Andersson är vikarie)

Telefon: 026-678 51 27

Pelle Magnusson

Lärare Trä- och metallslöjd

Telefon: 026-678 51 27

Gävle F-5

Helena Linder

Skolsköterska F-9

Mobilnummer: 073-0301835

Ulrika Gustafsson

Kurator F-9

Telefon: 076-6776400

Anna Lundström

Svenska/SO
Vikarie

Mårten Sohlberg

Biträdande rektor F-5, fritidshem och fritidsklubb

Telefon: 026-678 51 18
Mobilnummer: 070-476 62 27

Catarina Danielsson

Administratör F-5

Telefon: 026-6785115

Stefan Utby

Vaktmästare F-9

Mobilnummer: 026-280 57 22

Årskurserna 4-5

Angelica Forsberg

Matematik/NO
Mentor åk 4, Montreal och Rio

Telefon: 026- 678 51 13

Tim Markström

FK Olympen, resurs 4-5

Telefon: 026-678 51 13

Marcus Brozin

Svenska, SO, Engelska
Mentor åk 5, London
Föräldraledig ht 18

Elin Larsson

Svenska, SO
Mentor åk 5 Turin

Telefon: 026-678 51 13

Catarina Danielsson

Svenska/SO samt administration
Mentor åk 5, Stockholm

Telefon: 026-678 51 15

Therese Persson

Speciallärare F-5

Telefon: 026-6785113

Kristoffer Andersson

Svenska/SO
Mentor åk 4, Rio

Telefon: 026-678 51 13

Jennie Jonsson

Matematik/NO
Mentor åk 5, Stockholm och Turin

Telefon: 026-678 51 13

Årskurserna F-3

Malin Axelsson

Fritids, resurs f-3

Telefon: 026-678 51 12

Richard Larsson

Fritids, resurs f-3

Telefon: 026-678 51 12

Elin Wahlborg

Svenska/SO
Mentor åk 1 Helsingfors

Telefon: 026-678 51 12

Marlene Dahlöf

Förskollärare, fritids

Telefon: 026-678 51 12

Emma Brage

Svenska, SO, fritids
Mentor åk 2, St Moritz

Telefon: 026-678 51 12

Lina Åhrman

Matematik/NO
Mentor åk 1 Helsingfors och åk 3 Lillehammer

Telefon: 026-678 51 12

Anna Jabin

Ma, NO
Mentor i åk 2, St Moritz

Telefon: 026-678 51 12

Emma Wärn

Svenska/SO
Mentor åk 3, Lillehammer

Telefon: 026-678 51 12

Mathias Andersson

Förskolelärare

Telefon: 026-678 51 12

Fritidshem

Richard Larsson

Fritids, resurs f-3

Telefon: 026- 678 51 10

Malin Axelsson

Fritids, resurs f-3

Telefon: 026- 678 51 10

Tomas Fernandez

Idrott och Hälsa
Fritids

Christer Persson

Fritidspedagog/Resurs

Telefon: 026-6785112

Magnus Johansson

Idrott och hälsa/Fritids

Telefon: 026-678 51 13

Mathias Andersson

Förskolelärare, fritids

Telefon: 026-678 51 12

Emma Brage

Svenska, SO, fritids
Mentor i årskurs 2, St Moritz

Telefon: 026-678 51 12

FK Olympen

Harvey Hewitt

FK Olympen

Tim Markström

FK Olympen

Telefon: 026-678 51 29

Sofi Norström

FK Olympen
(Sofie är föräldraledig ht-17 och fram till och med februari vt-18)

Telefon: 026-6785129

Calle Djurhed

Föreståndare FK Olympen, resurs
Föräldraledig ht 18

Telefon: 026-678 51 29

Terese Burman

FK Olympen

Telefon: 026-6785129

Dela