Specialpedagog

I augusti 2023 öppnade Prolympia en nybyggd idrottsskola för årskurs 7-9 i Arenastaden. Genom att kombinera idrott och hälsa med kunskap och trygghet erbjuder vi de bästa förutsättningarna för en lyckad skolgång. Skolan riktar sig till alla idrottsintresserade ungdomar i årskurs 7-9 som på bästa möjliga plats får möjlighet att kombinera skola med idrott. Skolan bedrivs i nära samarbete med Växjös olika idrottsföreningar.

Prolympia Växjö utökar med fler årskurser och välkomnar nya medarbetare! 
Inför höstterminen 2024 kommer skolan välkomna fler årskurser och elever och vi söker dig som vill bli en del av skolans team. Du som medarbetare är vår viktigaste resurs och vi hoppas att din tid här ska bli en höjdpunkt. På Prolympia har vi högt uppställda mål och visioner, därför består vårt medarbetarteam av personer som vill vara med och skapa de bästa förutsättningarna för att eleverna ska kunna kombinera skola och idrott. Vi arbetar kontinuerligt för att erbjuda en arbetsplats där du som anställd:

 • Blir lyssnad på och har möjlighet att vara med och påverka/utveckla verksamheten.
 • Är en del av ett team med lagkänsla.
 • Erbjuds marknadsmässiga och bra anställningsvillkor.

Vad vi söker
Det viktigaste för oss är vem du är som person och att du har förmåga att utöva ett tydligt ledarskap i klassrummet och vara ett föredöme i kontakten med skolans elever, kollegor och vårdnadshavare. Utöver det finns det också en rad egenskaper som vi söker:

 • Du är driven och positiv.
 • Du delar våra värderingar och vår syn på idrott som verktyg.
 • Du har en god samarbetsförmåga.
 • Du har förmåga att skapa struktur i ditt dagliga arbete.

Arbeta som specialpedagog på Prolympia
Utifrån din specialpedagogiska kompetens kommer du att tillsammans med ledning och skolans personal arbeta för alla elevers rätt till utveckling och lärande. Som specialpedagog förväntas du arbeta systematiskt och ha kunskap om vilka framgångsfaktorer som leder till en inkluderande och tillgänglig lärmiljö. Du förväntas också vara ute i verksamheten för att skapa relation med pedagoger, elever och för att få en bild av verksamheten. Du ingår i skolans elevhälsoteam och i nätverket för specialpedagoger/speciallärare som finns i organisationen. I uppdraget kommer du i huvudsak att arbeta med: 

 • Att utifrån analyser på individ-, grupp- och organisationsnivå arbeta skolutvecklande med fokus på grupp och organisation.
 • Att aktivt bidra till att kvalificerade samtal kring lärosituationer och utveckling av skolmiljön förs tillsammans med rektor, arbetslag och elevhälsoteam.
 • Driva det specialpedagogiska arbetet och arbetet kring elever i behov av särskilt stöd.
 • Att säkerställa en god kvalitet på utredande kartläggningar, aktuellt stöd samt upprättade av åtgärdsprogram.  
 • Bidrar till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen inom specialpedagogik. För anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret som avser arbete i skola och förskola.