Antagningsprocessen fortsätter

Det första utskicket (information, svarsbrev/erbjudande om plats) är nu gjort till de första i kön till förskoleklass,  årskurs 4 och årskurs 6. Nästa utskick görs innan jullovet. Utskicken sker sedan löpande under vårterminen tills dess att samtliga platser är tillsatta, 24 st förskoleklass, 28+4 i årskurs 4 samt 60 st i årskurs 6.

Som vanligt är det anmälningsdatum som styr intagningen och vi tillämpar också syskonförtur. För att kunna nyttja syskonförtur måste det sökande barnet redan ha syskon som är elev på skolan.

 

Vänligen meddela oss om era adress-och kontaktuppgifter behöver uppdateras.

 

 

 

Gävle

Dela