Nu är Antagningsprocessen för höstterminen 2021 igång!

Information om intagning till förskoleklass (6-års), årskurs 4 och årskurs 6 inför höstterminen 2021!

(Till övriga årskurser sker intagning i mån av plats)

Prolympia är friskolan med tydlig inriktning mot idrott och hälsa. I vår verksamhet är även trygghet och kunskap något vi starkt betonar.

Vår nya skola stod klar höstterminen 2018 och har ett exemplariskt läge på Sätraåsen med idrottsanläggningar och skogsmiljö runt om.

Läsåret 2021/2022 kommer Prolympia Gävle att ha 672 elever från förskoleklass till årskurs 9.

På Prolympia är det anmälningsdatumet som styr intagningen. Vi tillämpar också syskonförtur. För att kunna nyttja syskonförturen gäller att syskonet till sökande barn redan är elev på skolan. Anmälan till vår Antagningskö sker via vår hemsida under rubriken ANSÖK HÄR. Välj ort Gävle och fyll sedan noggrant i formuläret. Viktigt att alla kontaktuppgifter för vårdnadshavare registreras.

Intagning till förskoleklass (6-årsverksamhet)
Vi bildar en ny klass med 24 barn.

Förskoleklassen har sitt klassrum på bottenvåningen på skolan.

När antagningsprocessen är klar kommer personal från Prolympia att besöka de förskolor som är aktuella under april-maj månad. Den aktuella förskolans personal kommer sedan att besöka Prolympia en gång endast med barnen och sedan kommer föräldrarna till antagna elever att få besöka skolan. Detta såklart om det är möjligt med hänsyn tagit till omständigheterna kring covid-19. Någon gång i april kommer Prolympia att ha föräldrainformation för våra blivande förskoleklassare. Mer information och exakta datum kommer att uppdateras senare.

Intagning till årskurs 4 

I årskurs 4 bildar vi en ny klass med 28 elever från vår antagningskö och fyller på med ytterligare 4 elever i den andra blivande årskurs 4 (nuvarande årskurs 3) som redan finns på skolan. Det blir alltså två klasser i årskurs 4 och de har sitt klassrum på plan 2.

Intagning till årskurs 6

I årskurs 6 bildar vi två nya klasser, 60 platser kommer att tillsättas (elever från vår antagningskö). Tillsammans med de 56 elever som går i nuvarande årskurs 5 på skolan bildas fyra nya klasser med 29 elever i varje klass. Totalt blir det 116 elever i årskurs 6 som samtliga kommer att ha sina klassrum på bottenvåningen på vår skola.

Intagning till årskurserna 1-3, 5 samt 7-9

Vi bildar inga nya klasser i årskurserna 1-3, årskurs 5 samt årskurserna 7-9 till hösten 2021. Intag av nya elever till årskurserna 1-3, 5 samt 7-9 sker endast om någon befintlig elev på skolan slutar och byter skola. Det är även här anmälningsdatum och syskonförtur som styr intagningen.

Upptaktsträff

I vår, när Antagningsprocessen är klar och de lediga platserna tillsatta, bjuds alla nya elever in till vår Upptaktsträff, då man får träffa sin nya mentor och sina nya klasskompisar. Detta såklart också om det är möjligt med hänsyn till covid-19.

Ändrade kontaktuppgifter

De familjer som har fått ändrade kontaktuppgifter sedan man gjorde sin anmälan behöver meddela oss detta snarast.

För mer information om intagningen vänligen kontakta administratör camilla.hellgren@prolympia.se

Gävle

Dela