Frågor & Svar

Hur gör man en intresseanmälan och när kan man göra den?

Man kan göra den när som helst på vår hemsida eller ringa till den skola (ort) ni är intresserad av. Vi rekommenderar att ni gör en ansökan så tidigt som möjligt för att säkra en plats, eftersom vi jobbar med ett så kallat kösystem som antagningsprincip samt att Prolympia normalt har ett stort söktryck. Du kan anmäla intresse flera år innan ditt barn skall börja på skolan för att säkra en plats. När du sedan har fått antagningsbeskedet (efter februari) kan du välja att tacka ja eller nej till erbjuden plats. Har ni fler yngre barn som är intresserade bör ni även ansöka för dem, eftersom de då blir registrerade i kösystemet.

Kan man ansöka om man redan sökt annan skola?

Ni kan ansöka eller byta skola under hela året utan några formella hinder, oavsett vilken skola ni går på eller vilken årskurs ni skall börja. Välkomna att ansöka här på hemsidan eller ringa till den skola (ort) ni är intresserad av.

Kan man tacka nej till skolstart om man tackat ja till plats?

Ja, formellt sett kan man söka och byta skola under hela läsåret. Om man flyttar eller av annan anledning väljer att inte börja är vi tacksamma för besked snarast eftersom det ofta är fler sökande än platser på Prolympia. Platsen kan då erbjudas en annan elev i kön.

När får man besked om att man blivit antagen till skolan?

När din intresseanmälan registrerats hos oss placeras du i en kö. Datumet för anmälan styr vilken plats i kön du får. Under våren, innan aktuell skolstart, får de som blir antagna mer information från den Prolympia-skola som de sökt till.

Vad innebär det att Prolympia är en friskola?

Prolympia ägs och drivs av en privat huvudman. Vi tycker att detta är bra eftersom vår organisation är öppen för nya kreativa idéer om hur en bra skola bör fungera. Vi följer Skolverkets direktiv och läroplaner. Våra lärare är behöriga pedagoger som alltid ser till den enskilda elevens bästa. Prolympia är i dag landets ledande idrottsgrundskola.

Kostar det pengar att gå på Prolympia?

Nej, Prolympia är liksom kommunala grundskolor kostnadsfri.

Vad serverar ni för mat och mellanmål till eleverna?

Lunchen i skolan är för oss särskilt viktig eftersom vi är en idrottsskola och det finns alltid ett stort salladsbord som komplement till den husmanskost som serveras. Dessutom får eleverna frukt varje dag i veckan. De flesta av våra skolor serverar också mellanmål till självkostnadspris.

Vad är det unika med att gå på Prolympia?

Prolympia är i dag landets ledande idrottsgrundskola. Det unika är att vi har ett helhetskoncept som ger våra elever de bästa förutsättningarna för goda kunskapsresultat genom att kombinera skola och idrott. Prolympias koncept bygger på ett pedagogiskt arbetssätt i kombination med idrott som lägger grunden för en optimerad kunskapsutveckling hos eleven. Goda resultat vad gäller såväl kunskapsnivåer som idrottsprestationer är frukten av en individanpassad skolgång med optimala förutsättningar för ett aktivt idrottsutövande. Här får du det bästa av två världar. Vårt koncept baseras på modern forskning och beprövad erfarenhet och är unikt för svensk grundskola. Personalen har, förutom sin pedagogiska kompetens, erfarenhet av och ett genuint intresse för idrott och hälsa. Att se till att du som elev känner dig bekräftad och viktig är personalens främsta uppgift.

Hur kan en skoldag på Prolympia se ut?

Skoldagen börjar mellan 08:00 och 08:30, beroende på ort och lokala förutsättningar. Vi arbetar med långa arbetspass för att skapa en lugn och harmonisk arbetsdag med färre ”start och stopp”. Vi arbetar med olika projekt och teman. Vi försöker använda tiden på bästa sätt och har olika verktyg för att ge förutsättningar för eleven att bli klar med sitt skolarbete under den samlade skoldagen. Detta innebär även att vi har läxstugor och läxstöd på skolan.

Hur mycket idrott har man och vad innebär specialidrott?

Prolympia är i dag landets ledande idrottsgrundskola och vårt koncept är unikt för svensk grundskola. Idrotten på skolan utgörs av fyra långa lektionspass i veckan i åren 6-9. Två av dessa pass är elevens val som även kallas för specialidrott. Då har man möjlighet att fokusera på sin ”egen” idrott/sport. I åren F-5 har man 2-3 idrottspass. Dessutom genomsyras hela skolans verksamhet av ett idrotts- och hälsoperspektiv där mycket av den övriga undervisningen har kopplingar till och inslag av idrott, friluftsliv och friskvård/hälsa.

Vilka specialidrotter finns på de respektive orterna?

Specialidrotterna utgörs av de önskemål som finns från eleverna och de föreningar och förbund som skolan samarbetar med. Vi samarbetar med ett mycket stort antal elit- och breddföreningar samt förbund. För mer detaljerad information om vilka idrotter som finns på din ort, titta på skolans lokala hemsida eller kontakta skolan.

Finns det skolbarnomsorg för de mindre barnen?

Vi erbjuder fritids för dem som önskar detta enligt de villkor som gäller i kommunen där respektive skola finns.

Följer Prolympia den nationella skolplanen?

Ja, självklart följer vi Skolverkets läroplaner, lagar och förordningar precis på samma sätt som den kommunala skolan.

 

Dela