Ett plus ett blir tre när Prolympia och föreningar samverkar för starkare skola och idrott

Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå. I samarbete med ett stort antal elitföreningar, förbund och idrottsföreningar i landet fostrar vi framtidens idrottsstjärnor. Vårt framgångsrika koncept bygger på matematiken att ett plus ett är tre. Tillsammans utvecklar vi svensk skola och idrott samt når resultat som ger mervärde för elever, föreningar, skola och idrott i Sverige.

Vi söker nya samarbeten med föreningar i syfte att bidra till stimulans och utveckling av bredd- och elitsatsande ungdomar oavsett social bakgrund och personliga förutsättningar. Välkommen.

 

lagrell2_ret

Prolympias helhetssyn gällande skola-idrott och intima samarbete med föreningslivet är en framgångsfaktor för att bidra till ungdomarnas personliga, kunskapsmässiga och idrottsliga utveckling.

Lars Åke Lagrell – F.d ordförande Svenska Fotbollsförbundet

 


Utveckla din förening tillsammans med Prolympia

På Prolympia får eleven kraft att växa med tydligt fokus på kunskap, trygghet, idrott och hälsa. Här får eleven kunskaper för livet stärkta av idrottens positiva effekter på den individuella utvecklingen utifrån egna mål, visioner och förutsättningar. Hjärnan blir glad av rörelse och resultatet är förbättrad inlärning och prestationsförmåga. Detta i kombination med lugna och trygga skolmiljöer ger goda förutsättningar för mycket goda kunskapsresultat.

Vår grundtanke och ideologi har vi förpackat i Prolympiakonceptet. Genom detta koncept utvecklar vi svensk skola och idrott tillsammans med idrottsföreningar. Vi inbjuder föreningar till kunskapsutbyten och kompetensutveckling med instruktörer och specialidrotter på högsta nivå. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi tillsammans kan utveckla svensk skola och idrott med vårt unika Prolympiakoncept.

 

Dela