Pressmeddelande

Pressmeddelande

2019-01-23

Prolympia i samarbete med föreningslivet planerar att starta en idrottsskola för årskurs 6-9 i Uppsala!

Prolympia i samarbete med ledande idrottsföreningar i Uppsala har som mål att starta en ny idrottsskola för årskurs 6-9 i Uppsala. Skolan planeras att starta hösten 2021. Målet är att skapa Sveriges bästa utbildningskoncept för att kombinera skola och idrott på högstadiet. Skolan kommer ha flera olika idrotter, såväl individuella som lagidrotter och flera ledande föreningar i Uppsala har redan anslutit sig till projektet.

– Jag ser fram emot att tillsammans med våra samarbetsföreningar etablera Prolympia i Uppsala. En stad av Uppsalas storlek behöver en idrottsskola i toppklass på högstadiet. Vår ambition är att lyfta svensk skola- idrott ytterligare en dimension och att skolan ska erbjuda landets främsta utbildningskoncept att kombinera skola och idrott, säger Henric Lilja, Idrott & Marknadsansvarig på Prolympia.

Informationskvällar 27 och 28 januari på arenahotellet i Uppsala

En förutsättning för att Prolympia ska starta skolan är att det finns ett verifierat intresse från idrottsintresserade ungdomar och föräldrar. Därför bjuder Prolympia och samverkande föreningar in till två större informationsträffar den 27 och 28 januari kl 18:30 på arenahotellet i Uppsala. Även media hälsas välkomna till denna kväll.

*Samverkande föreningar kring informationskvällarna och projektet är: Sirius fotboll, Sirius Innebandy, Gamla Uppsala SK, GF Uppsalaflickorna, Almtuna Hockey, Uppsala HK, Uppsala Simsällskap. Informationsmötet är öppet för alla idrottsintresserade barn-ungdomar, föräldrar och idrottsledare. Mer idrotter och föreningar kommer involveras längre fram i projektet.
Om Prolympia
Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå. Med skolor på flera orter i landet arbetar Prolympia målinriktat med kunskap, trygghet, idrott och hälsa i fokus. Prolympias koncept bygger på att ett pedagogiskt arbetssätt i kombination med idrott lägger grunden för en optimerad kunskapsutveckling hos eleven. Goda resultat vad gäller såväl kunskapsnivåer som idrottsprestationer är frukten av en individanpassad skolgång med optimala förutsättningar för att kombinera skola och idrott.

Henric Lilja, Idrott och Marknadsansvarig Prolympia
Tel:0736-255642 Mail: henric.lilja@prolympia.se

Dela