Ny toppmodern skollokal för Prolympia Norrköping!

Pressmeddelande

2019-06-11

Ny toppmodern skollokal för Prolympia Norrköping!

Prolympia AB har tecknat ett avtal med Hemfosa Fastigheter AB beträffande uthyrning av närmare 4000 kvadratmeter på Folkborgsvägen 23 i Norrköping. Lokalerna kommer under hösten och våren 2020 anpassas till en toppmodern skola. Tillträdet sker augusti 2020 under förutsättning att bygglov beviljas.

Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola och vi strävar ständigt efter att utveckla vår verksamhet. Den nya skollokalen kommer rymma 18 klasser där respektive klassrum kommer ha tillhörande grupprum. Skollokalen kommer även innefatta alla specialsalar förutom idrott. Skolan kommer även ha en större skolgård som passar utmärkt för målgruppen idrottande barn och ungdomar.

På Prolympia har vi höga ambitioner att erbjuda våra elever Sveriges bästa förutsättningar att kombinera sin skola och idrott. Att vi nu tar nästa steg och får bästa möjliga lokaler för vår verksamhet känns fantastiskt, säger rektor Lina Johansson, Rektor på Prolympia Norrköping.

Annika Ekström Fastighetschef på Hemfosa Fastigheter AB säger ” Det känns mycket roligt att med en så bra aktör konvertera denna lokal till en toppmodern skola. Lokalerna lämpar sig mycket bra för denna användning och planlösningen har arbetats fram tillsammans med skolan – en helt igenom positiv process med ett lyckat resultat”.

Om Prolympia

Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå. Med skolor på flera orter i landet arbetar Prolympia målinriktat med kunskap, trygghet, idrott och hälsa i fokus. Prolympias koncept bygger på att ett pedagogiskt arbetssätt i kombination med idrott lägger grunden för en optimerad kunskapsutveckling hos eleven. Goda resultat vad gäller såväl kunskapsnivåer som idrottsprestationer är frukten av en individanpassad skolgång med optimala förutsättningar för att kombinera skola och idrott.

Dela