Prolympia Virserum på spännande resa till Island!

Prolympia Virserum på spännande resa till Island!

Årskurs nio från Prolympia Virserum spenderade nylien en vecka på Island. Detta med anledning av skolans internationaliseringsarbete där temat för samarbetsprojektet ”The Nordic Footprint Project” är hållbar utveckling och nordiskt samarbete. Projektet är ett bilateralt Nordplusutbyte tillsammans med Grundaskóli i Akranes på Island. Eleverna i de båda länderna jämför bland annat sina ekologiska fotavtryck (därav namnet på projektet). Denna del av projektet innehåller ledorden ”react, retink, rejoice”. Detta innebär att eleverna ”reagerar – react” över ett fenomen som ”väcker tankar” där eleverna vill få omgivningen att ”tänka om – rethink” kring miljöfrågor. Därefter ska de slutligen försöka hitta en lösning på problemet för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Som ett sista moment får eleverna visa på sin kreativa sida där de får ”skapa – rejoice” av exempelvis återvunnet material.

Projektet är ämnesövergripande och grundar sig i de båda ländernas läroplaner med utgångspunkt i de Globala Målen. IKT är en viktig del i projektet där elever samarbetar med varandra genom kollaborationsplattformen School4you i form av såväl ”Environmental Explorers” som ”Cultural Agents”. Schemat under veckan bestod därför av såväl miljö- som kulturfrämjande aktiviteter. Eleverna har under resan förutom att ha tränat upp den språkliga förmågan gjort intressanta jämförelser av ländernas ekosystem, sopsortering och vattenrening samt landets olika energikällor m.m. Eleverna har även fått hälsa på hemma hos Håkan Juholt som arbetar som svensk ambassadör på Island. De har dessutom fått vara med i en idrottsturnering och gjort julpyssel av återanvänt material samt spelat in ett musikstycke kopplat till temat för projektet. De svenska eleverna kommer få svarsbesök i maj av sina isländska vänner.

 

Dela