Ny satsning på Prolympia SYD. Led Skärmar och identifieringskort

På alla skolor i södra Sverige finns det nu två strategiskt placerade ledskärmar. Genom dessa kan vi kommunicera både internt och till besökare på ett snyggt och professionellt sätt. Den ena skärmen kommer innehålla aktuell information såsom studiedagar, prov, nyheter, friluftsdagar samarbetsförenignar, skol SM och mycket mer. Den andra skärmen kommer visa upp alla Prolympiaelever som kvalificerat sig till Prolympia-Hall of Fame.

Parallellt med detta har vi även infört identifieringskort för all personal och besökare på våra skolor. Detta är ett steg för att skapa trygghet och kunna identifiera eventuella besökare till skolan. Besökskort återfinns på respektive skolas kansli.

 

 

 

 

 

 

Dela