Engagerade lärare med hög kompetens och idrottsbakgrund på Prolympia i Umeå

På Prolympia ställer vi höga krav på att våra lärare har såväl formell behörighet som bakgrund som aktiva idrottare.

Det första kriteriet vid anställning av lärare på Prolympia är formell behörighet samt behörighet i individuella undervisningsämnen. Ytterligare ett kriterium är att vi vill att samtliga lärare har någon form av idrottsbakgrund samt delar våra värderingar och syn på kunskap. Det är viktigt för förståelsen för elevernas vardag, där tid för både skola och träning ska rymmas, att alla lärare delar vår grundsyn på idrotten som ett verktyg för att skapa god hälsa och bra kunskapsresultat.

Prolympia Umeå

Rektor

Håkan Rodling
E-post: hakan.rodling@prolympia.se
Tel: 070-550 45 43

Biträdande Rektor

Micael Bergström
E-post: micael.bergstrom@prolympia.se
Tel: 090-349 48 22 el. 070-220 34 88

Besöksadress

Umestan Företagspark Hus 1
903 47 Umeå

Umeå

Skolledning & Administration

Håkan Rodling

Rektor

Mobilnummer: 070-550 45 43

Micael Bergström

Biträdande Rektor (Elevärenden)
VFU-samordnare
Lärare, Samhällsorienterande ämnen
Mentor, 8 Los Angeles

Telefon: 090-349 48 22
Mobilnummer: 070-220 34 88

Anna-Lena Hellberg

Administratör

Telefon: 090-349 48 21

Birgit Wiese

Skolvärdinna

Telefon: 090-349 48 20

Madelene Granlund

Skolbibliotekarie, Administratör

Telefon: 090-349 48 21

Elevhälsan

Annika Karlsson

Speciallärare

Telefon: 090-349 48 30

Stina Linder

Specialpedagog

Telefon: 090-349 48 30

Kristina Sandström

Skolkurator

Telefon: 090-349 48 29

Christina Siddique

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 090-349 48 29

Ulrika Sandell

Skolsköterska

Telefon: 090-349 48 28

Pedagogisk Personal

Mikael Andersson

Lärare, Idrott och Hälsa, Teknik
Mentor, 9 Calgary

Telefon: 090-349 48 27

Viktoria Bergström

Lärare, Samhällsorienterande ämnen
Mentor, 9 Lillehammer

Telefon: 090-349 48 26

Jeanette Dahlberg

Lärare, Svenska och Engelska
Mentor, 9 Calgary

Telefon: 090-349 48 25

Magnus Eriksson Brändström

Lärare, Matematik.
IT-administratör
Skolvaktmästare
Mentor, 9 Lillehammer.

Telefon: 090-349 48 20

Viola Jenmalm

Lärare, Svenska, Engelska
Mentor, 8 Amsterdam

Telefon: 090-349 48 23

Kristoffer Jonsson

Lärare, Musik, Samhällsorienterande ämnen
Lokalombud för Lärarnas Riksförbund
Mentor, 8 Moskva

Telefon: 090-349 48 23

Anna Karlsson

Lärare, Bild

Telefon: 090-349 48 27

Karoline van Lienden

Lärare, Engelska, Franska
Mentor, 8 Moskva

Telefon: 090-349 48 22

Carola Lindberg

Lärare, Matematik, Idrott och Hälsa
Arbetslagsledare, AL Sommar
Mentor, 8 Amsterdam

Telefon: 090-349 48 24

Peter Lundberg

Lärare, Idrott och Hälsa
Ansvarig för Specialidrotten
Mentor, 6 Sydney

Telefon: 090-349 49 45

Stina Lundvik

Lärare, Svenska, Hem- och Konsumentkunskap
Mentor, 7 Turin
Arbetslagsledare, AL Vinter
Förstelärare

Telefon: 090-349 48 26

Victoria Malm

Lärare, Tyska

Telefon: 090-349 48 27

Anniqa Moen

Lärare, Hem- och Konsumentkunskap
Mentor, 6 Aten

Telefon: 090-349 48 23

Tomas Nestander

Lärare, Slöjd
Mentor, 6 London

Telefon: 090-349 48 23

Mattias Sahlsten

Lärare, Spanska
Mentor, 7 Vancouver

Telefon: 090-349 48 27

Sofie Segerros

Lärare, Matematik, Naturorienterande ämnen
Mentor, 6 Aten

Telefon: 090-349 48 24

Kristofer Videhult

Lärare, Idrott, Svenska
Mentor, 7 Turin

Telefon: 090-349 48 26

Emelie Weidebäck

Lärare, Svenska och Engelska
Mentor, 8 Los Angeles

Telefon: 090-349 48 22

Rasmus Wengberg

IKT-pedagog
Lärare, Samhällsorienterande ämnen
Mentor, 7 Vancouver

Telefon: 090-349 48 25

Lasse Westlin

Lärare, Matematik, Naturorienterande ämnen
Lokalt skyddsombud
Mentor, 9 Nagano

Telefon: 090-349 48 27

Ida Westling

Lärare, Svenska
Mentor, 6 Sydney

Telefon: 090-349 48 24

Linda Wälitalo

Lärare, Spanska
Mentor, 9 Nagano

Telefon: 090-349 48 25

Patric Åström

Lärare, Matematik, Naturorienterande ämnen
Mentor, 7 Sankt Moritz

Telefon: 090-349 48 27

Emma Östlin

Lärare, Matematik, Naturorienterande ämnen
Mentor, 6 London

Telefon: 090-349 48 23

Tjänstledig personal

Anna Åström

Lärare, Matematik, Naturorienterande ämnen
Tjänstledig läsåret 2014/15

Telefon: 090-349 48 27

Anders Holmgren

Lärare, Matematik, Naturorienterande ämnen
Tjänstledig HT 2014

Telefon: 090-349 48 23

Dela