Engagerade lärare med hög kompetens och idrottsbakgrund på Prolympia i Umeå

På Prolympia ställer vi höga krav på att våra lärare har såväl formell behörighet som bakgrund som aktiva idrottare.

Det första kriteriet vid anställning av lärare på Prolympia är formell behörighet samt behörighet i individuella undervisningsämnen. Ytterligare ett kriterium är att vi vill att samtliga lärare har någon form av idrottsbakgrund samt delar våra värderingar och syn på kunskap. Det är viktigt för förståelsen för elevernas vardag, där tid för både skola och träning ska rymmas, att alla lärare delar vår grundsyn på idrotten som ett verktyg för att skapa god hälsa och bra kunskapsresultat.

Prolympia Umeå

Rektor

Håkan Rodling
E-post: hakan.rodling@prolympia.se
Tel: 070-550 45 43

Biträdande Rektor

Micael Bergström
E-post: micael.bergstrom@prolympia.se
Tel: 090-349 48 22 el. 070-220 34 88

Besöksadress

Umestan Företagspark Hus 1
903 47 Umeå

Umeå

Skolledning & Administration

Håkan Rodling

Rektor

Mobilnummer: 070-550 45 43

Micael Bergström

Biträdande Rektor (Elevärenden)
VFU-samordnare
Lärare samhällsorienterande ämnen
Mentor, 7 Los Angeles

Telefon: 090-349 48 22

Anna-Lena Hellberg

Skolassistent/Administratör

Telefon: 090-349 48 21

Birgit Wiese

Skolvärdinna
Mentor, 9 Barcelona

Telefon: 090-349 48 20

Elevhälsan

Anna-Karin Elofsson

Skolsköterska
Mottagning: mån, tis, ons och fre

Telefon: 090-349 48 28

Kristina Sandström

Skolkurator

Telefon: 090-349 48 29

Stina Linder

Specialpedagog

Telefon: 090-349 48 30

Annika Karlsson

Speciallärare

Telefon: 090-349 48 30

Pedagogisk Personal

Mikael Andersson

Lärare, Idrott och Teknik
Mentor, 8 Calgary

Telefon: 090-349 48 27

Anette Bergström

Lärare, Bild

Telefon: 090-349 48 27

Jeanette Dahlberg

Lärare, Svenska och Engelska
Mentor, 8 Calgary

Telefon: 090-349 48 25

Magnus Eriksson Brändström

Lärare, Matematik.
IT-administratör
Skolvaktmästare
Mentor, 8 Lillehammer.

Telefon: 090-349 48 25

Erika Granholm

Lärare, Svenska
Mentor, 9 Barcelona

Telefon: 090-349 48 23

Viola Jenmalm

Lärare, Svenska, Engelska
Mentor, 7 Amsterdam

Telefon: 090-349 48 23

Kristoffer Jonsson

Lärare, Musik, Samhällsorienterande ämnen
Lokalombud för Lärarnas Riksförbund
Mentor, 7 Moskva

Telefon: 090-349 48 23

Dan Klüft

Lärare, Hem- och Konsumentkunskap
Mentor, 9 Paris

Telefon: 090-349 48 24

Karoline van Lienden

Lärare, Engelska, Franska
Mentor, 7 Moskva

Telefon: 090-349 48 22

Carola Lindberg

Lärare, Matematik, Idrott och Hälsa
Mentor, 7 Amsterdam

Telefon: 090-349 48 24

Peter Lundberg

Lärare, Idrott och Hälsa
Ansvarig för Specialidrotten
Mentor, 9 Rom

Telefon: 090-349 49 45

Stina Lundvik

Lärare, Svenska, Hem- och Konsumentkunskap
Arbetslagsledare, AL Vinter

Telefon: 090-349 48 26

Victoria Malm

Lärare, Tyska, Svenska, Engelska
Arbetslagsledare, AL Sommar
Mentor, 9 Rom

Telefon: 090-349 48 22

Mattias Sahlsten

Lärare, Spanska
Mentor, 6 Vancouver

Telefon: 090-349 48 25

Sofie Segerros

Lärare, Matematik, Naturorienterande ämnen
Mentor, 9 Paris

Telefon: 090-349 48 24

Kristofer Videhult

Lärare, Idrott, Svenska
Mentor, 6 Turin

Telefon: 090-349 48 26

Peter Wallgren

Idrottspedagog
Mentor, 6 Sankt Moritz

Telefon: 090-349 48 26

Rasmus Wengberg

IT-pedagog
Lärare, Samhällsorienterande ämnen
Mentor, 6 Vancouver

Telefon: 090-349 48 25

Linda Wälitalo

Lärare, Spanska, Engelska
Mentor, 8 Nagano

Telefon: 090-349 48 25

Viktoria Åman

Lärare, Samhällsorienterande ämnen
Studie- och yrkesvägledare
t.f. Arbetslagsledare, AL Vinter
Mentor, 8 Lillehammer

Telefon: 090-349 48 26

Patric Åström

Lärare, Matematik, Naturorienterande ämnen
Mentor, 6 Sankt Moritz

Telefon: 090-349 48 27

Tjänstledig personal

Ylva Holmberg

Tjänstledig tom 20140630

Telefon: 090-349 48 29

Anna Åström

Lärare, Matematik, Naturorienterande ämnen
Tjänstledig läsåret 2013/14

Telefon: 090-349 48 27

Anders Holmgren

Lärare, Matematik
Naturorienterande ämnen
Tjänstledig VT 2014

Telefon: 090-349 48 23

Lasse Westlin

Lärare, Matematik, Naturorienterande ämnen
Lokalt skyddsombud
Mentor, 8 Nagano
Tjänstledig VT 2014

Telefon: 090-349 48 27

Dela