Personalen på Prolympia i Gävle

Engagerade lärare med hög kompetens och idrottsbakgrund

På Prolympia ställer vi höga krav på att våra lärare har såväl formell behörighet som bakgrund som aktiva idrottare.

Det första kriteriet vid anställning av lärare på Prolympia är formell behörighet samt behörighet i individuella undervisningsämnen. Ytterligare ett kriterium är att vi vill att samtliga lärare har någon form av idrottsbakgrund samt delar våra värderingar och syn på kunskap. Det är viktigt för förståelsen för elevernas vardag, där tid för både skola och träning ska rymmas, att alla lärare delar vår grundsyn på idrotten som ett verktyg för att skapa god hälsa och bra kunskapsresultat.

Prolympia Gävle

Rektor

Göran Larsson
Tel. 026-678 51 21
E-post: goran.larsson@prolympia.se

Besöksadress

Idrottsvägen 13
806 33 GÄVLE

 

Göran Larsson

Rektor F-9

Telefon: 026-678 51 21
Mobilnummer: 070-276 01 07

Gävle 6-9

Personal Gävle 6-9

Anders Lindberg

Bitr. rektor 6-9, specialidrott

Telefon: 026-678 51 30
Mobilnummer: 070-359 64 71

Lena Roos

Skolsköterska

Telefon: 026-17 71 98

Ulrika Gustafsson

Kurator

Telefon: 076-6776400

Ingmarie Nyberg

Speciallärare åk 7-9

Telefon: 026-280 57 20

Per-Arne Larsson

Vaktmästare åk 6-9

Mobilnummer: 070-346 48 70

Rolf Svensson

IT-samordnare

Telefon: 026-678 51 31

Camilla Sundström

Specialpedagog, åk 7-9

Telefon: 026-280 57 20

Cina Hjelm

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 026-6785128

Sofia Eltin

Specialpedagog åk 6

Telefon: 026-280 57 20, 026 678 51 27

Camilla Hellgren

Administration 6-9, expedition

Telefon: 026-678 51 20

Arbetslag Sofia

Michaela Odby

Lärare Musik
Mentor åk 7, Sydney

Telefon: 026-678 51 24

Sofia Persson

Lärare Svenska, SO
Mentor åk 7, Sydney

Telefon: 026-678 51 24

Martin Johansson

Lärare Matematik, NO
Mentor åk 7, Antwerpen

Telefon: 026-678 51 24

Jorge da Silva

Lärare Bild, Franska
Mentor åk 9, Montreal

Telefon: 026-678 51 24

Christian Sjöberg

Lärare Idrott och hälsa
Mentor åk 9, Montreal

Telefon: 026-678 51 23

Arbetslag Jennifer

Johan Wingenblixt

Lärare Matematik, NO
Mentor i åk 8, Garmisch

Telefon: 026-678 51 24

Jennifer Berggren

Lärare Svenska, SO, USE
Mentor åk 9, Paris

Telefon: 026-678 51 22

Marlene Boman

Lärare Tyska, Engelska, USE
Mentor åk 8, Rio

Telefon: 026-678 51 22

Emelie Risberg

Lärare Matematik, NO
Mentor åk 8, Garmisch
(Emelie är föräldraledig läsåret 2015-2016)
Vikarie är Johan Wingenblixt

Sofia Erickson

Lärare Idrott och hälsa
Mentor åk 8, Rio

Telefon: 026-678 51 23

Luisa Jonsson

Lärare spanska
Mentor åk 8, Garmisch

Telefon: 026-678 51 22

Arbetslag Terese

Kristina Hedberg

Lärare Engelska, USE
Mentor åk 9, Salt Lake City

Telefon: 026-678 51 25

Nina Nyström

Lärare Textilslöjd

Telefon: 026-678 51 25

Marie Ehlin

Lärare Matematik, NO
Mentor åk 9, Salt Lake City

Telefon: 026-678 51 25

Tomas Nygren

Lärare Svenska, SO, USE
Mentor åk 7, Squaw Valley

Telefon: 026-678 51 25

Terese Lindberg

Lärare Hem- och konsumentkunskap
Mentor åk 7, Turin

Telefon: 026-678 51 25

Arbetslag Mats

Marcus Norgren

Lärare Matematik, No
Mentor åk 8, Lake Placid

Telefon: 026-678 51 32

Pelle Magnusson

Lärare Trä- och metallslöjd

Telefon: 026-678 51 23

Hanna Öhrman

Lärare Svenska, So, Hem- och konsumentkunskap
Mentor åk 8, Lake Placid

Telefon: 026-678 51 32

Mats Rundberg

Lärare Idrott, Matematik, NO
Mentor åk 9, Melbourne

Telefon: 026-678 51 23

Anna Hallstensson

Lärare Svenska, SO, USE
Mentor åk 8, Sotji

Telefon: 026-678 51 32

Judith Lopez Delgado

Lärare Spanska, Engelska
Mentor åk 8, Sotji

Telefon: 026-678 51 32

Arbetslag Catarina - årskurs 6

Catarina Westin

Lärare Svenska, SO, Engelska
Mentor åk 6, Grenoble

Telefon: 026-678 51 27

Linda Gummesson

Lärare Matematik, NO
Mentor åk 6, Barcelona
(Linda är föräldraledig läsåret 2015-2016)
Vikarie är Annelie Utby

Telefon: 026-678 51 27

Victoria Thyr

Lärare Svenska, SO, Engelska, USE
Mentor åk 6, Innsbruck

Telefon: 026-678 51 27

Daniel Kvarnström

Lärare Matematik, NO, SO
Mentor åk 6, Vancouver

Telefon: 026-678 51 27

Gävle F-5

Mårten Sohlberg

Biträdande rektor F-5, fritidshem och fritidsklubb

Telefon: 026-6785118

Catarina Danielsson

Administratör

Telefon: 026-6785115

Ulrika Gustafsson

Kurator

Telefon: 076-6776400

Lena Roos

Skolsköterska

Telefon: 026-177196

Alf Nyström

Vaktmästare

Telefon: 070-6047244

Årskurserna 4-5

Elin Larsson

Ma/SO, mentor i Helsingfors åk 5, idrott och hälsa

Telefon: 026-6785113

Lisen Karlsson

Ma/NO, mentor Helsingfors, åk 5

Telefon: 026-6785113

Johanna Lööke

Sv/SO, mentor Cortina, åk 4

Catarina Danielsson

Sv/SO samt administration
Mentor i Oslo, åk 5

Telefon: 026-6785115

Therese Persson

Speciallärare F-5

Telefon: 026-6785113

Magnus Johansson

Idrott och hälsa, mentor i Cortina, åk 4

Telefon: 026-6785113

Jennie Jonsson

Ma/NO, mentor i Oslo, åk 5

Telefon: 026-6785113

Fritidshem

Marlene Dahlöf

Förskollärare

Telefon: 026-6785112

Andrea Håkansson

Arbetar 50 % på fritidshemmet.

Christer Persson

Fritidspedagog

Telefon: 026-6785112

Mathias Andersson

Förskolelärare

Telefon: 026-6785112

Emma Brage

Emma är föräldraledig under läsåret 15/16

Telefon: 026-6785112

Årskurserna F-3

Elin Wahlborg

Sv/SO, mentor i Stockholm, åk 2

Telefon: 026-6785112

Sandra Norgren

Sv/SO, mentor i Chamonix, åk 3 samt fritidspedagog.

Angelica Forsberg

Ma/NO, mentor i Stockholm, åk 2 samt fritidspedagog

Kristoffer Andersson

Sv/SO, mentor i Rom, åk 1 samt fritidspedagog

Telefon: 026-6785113

Lina Åhrman

Lina är föräldraledig fr o m november 2015 och vårterminen 2016.

Telefon: 026-6785112

Emma Brage

Emma är föräldraledig under läsåret 15/16.

Telefon: 026-6785112

Anna Jabin

Ma/NO, mentor i Chamonix, åk 3

Telefon: 026-6785113

Emma Wärn

Emma är föräldraledig under läsåret 15/16.

Telefon: 026-6785112

Mathias Andersson

Förskolelärare

Telefon: 026-6785112

FK Olympen

Johnny Jakobsson

Förskoleklass samt FK Olympen

Sofi Norström

FK Olympen

Telefon: 026-6785129

Calle Djurhed

Föreståndare FK Olympen, fritidspedagog

Telefon: 026-6785129

Terese Burman

FK Olympen, fritidspedagog

Telefon: 026-6785129

Dela